Hyppää sisältöön

Ministeri Lintilä: Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö avain innovaatiopolitiikan uudistamisessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2019 10.01
Tiedote

Suomi on menettänyt kansainvälistä kilpailukykyään viime vuosien kehityksen seu­rauksena. Teknologia- ja innovaatiorahoitusta on leikattu voimakkaasti ja yhteis­työ eri toimijoiden välillä on heikentynyt. Tämä käy ilmi selvityshenkilön, professori Erkki Ormalan raportista Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla.

– Raportin viesti on selkeä. Jotta voimme pysyä kehityksen eturivissä, Suomen asemaa houkuttelevana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sijoittumispaikkana on vahvistettava. On huolestuttavaa, että yritystemme t&k&i-toimintaa on trendinomaisesti siirtynyt ulkomaille, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Suomen vahvuutena on perinteisesti ollut yksityisen ja julkisen sektorin luottamuksellinen yhteistyö (public-private partnership). Tämä on viime vuosina alkanut rapautua, todetaan Ormalan raportissa. Ministeri Lintilän mukaan innovaatiopolitiikan uudistamisen ytimenä tuleekin olla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen.

– Yritykset eivät yksinään kykene viemään läpi systeemisiä innovaatioita ilman viranomaisten myötävaikutusta. Ne pyrkivät sijoittumaan sinne, missä yhteistyöverkostot, asenneilmapiiri ja innovaatiojärjestelmän tuki ovat suotuisimmat. Suotuisan toimintaympäristön ja innovaatioita suosivan lainsäädännön järjestäminen on julkisen sektorin tehtävä, ministeri linjaa.

– Rahoitusta on tärkeää suunnata juuri tällaiseen yhteistyöhön, ministeri Lintilä jatkaa.

Hallitus teki viime syksynä päätöksiä, joiden tavoitteena on katkaista tutkimus- ja innovaatiorahoituksen laskukierre. Pääministerin johdolla toimiva tutkimus- ja innovaationeuvosto on asettanut tavoitteeksi nostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan investoinnit 4 prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.

– Mielestäni keskeistä on antaa yrityksille vahva viesti ennakoitavasta kehityksestä, jonka varaan voidaan rakentaa, Lintilä sanoo.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kutsui kesäkuussa 2018 Aalto yliopiston professori Erkki Ormalan arvioimaan valtion toimien riittävyyttä ja relevanssia soveltavan tutkimuksen voimavarojen osalta sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n roolia elinkeinoelämää palvelevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kannalta. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa perusteltuja ehdotuksia valtion toimista, joilla nostetaan innovaatiopanostukset kasvu-uralle.

Selvityshenkilön kalvoesitys tiedotustilaisuudessa 9.1.2019
Tiedotustilaisuus videotallenteena
Raportti: Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla
 

Lisätiedot:
professori Erkki Ormala, Aalto yliopisto, [email protected], p. 040 749 2779
ylijohtaja Ilona Lundström, TEM, [email protected], p. 029 50 47186

 
Sivun alkuun