Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä deltar i nordiskt näringsministermöte i Bergen

Arbets- och näringsministeriet
15.5.2017 13.04 | Publicerad på svenska 15.5.2017 kl. 16.17
Pressmeddelande

Särskilda teman för mötet är hur man ska lyckas göra Norden och Baltikum till föregångare inom digitaliseringen samt det nordiska närings- och innovationspolitiska programmet för åren 2018–2021. Som ett tema i programmet begrundas också ett mer intensivt samarbete mellan Nordiska ministerrådet och EU. Vid mötet diskuteras dessutom åtgärder för att främja turismen.

Gränsöverskridande digitaliseringssamarbete

De nordiska ministrar och de ministrar inom Östersjöområdet som ansvarar för digitaliseringsfrågorna har den 24 april i Oslo undertecknat en deklaration, som syftar till att göra området till föregångare inom digitaliseringen.

Staterna förbinder sig att främja den digitala reformen särskilt genom att inom den offentliga sektorn skapa tjänster som kan användas över statsgränserna.

För det andra ska konkurrenskraften hos företagen inom områdena främjas genom digitalisering. Ett ytterligare mål är att se till att det utvecklas en digital inre marknad inom Norden och Baltikum. Bland åtgärder som ska öka konkurrenskraften kan nämnas bl.a. marknadsföring av Norden och Baltikum som ett intressant område för utnyttjande av experimenterande teknik av olika slag och för försöksplattformar samt bl.a. främjande av 5G-tekniken.

Mer fart på turismen genom nordiskt samarbete

Intresset för de nordiska länderna som turistmål har ökat. I Finland upplevde vi detta konkret när Financial Times och Lonely Planet placerade Finland högt på sina egna rankinglistor över bästa turistmål. Detta syns också i ökningen av antalet turister. Vid mötet diskuteras tyngdpunkterna i turismsamarbetet och beslutas om utarbetande av en nordisk samarbetsplan.

Det lönar sig för de nordiska länderna att samarbeta särskilt vid marknadsföringen av området som turistmål på mer avlägsna marknader, utbytet av bästa praxis och utvecklingen av statistikföringen. Visit Arctic Europe är ett bra exempel på ett regionalt samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Norge som startats på initiativ av turistföretagen och som kan tjäna som exempel för andra motsvarande projekt.

Ytterligare upplysningar:
Mikko Huuskonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 50 4135427
Tuuli-Maaria Aalto, specialsakkunnig, ANM, tfn +358 50 4317529

Tillbaka till toppen