Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministeri Lintilä pohjoismaiseen elinkeinoministerikokoukseen Bergeniin

Työ- ja elinkeinoministeriö
15.5.2017 13.04
Tiedote

Erityisen tarkastelun kohteina ovat Pohjolan ja Baltian alueiden nostaminen digitalisaation edelläkävijäksi sekä Pohjoismainen elinkeino- ja innovaatiopoliittinen ohjelma vuosille 2018–2021. Osana ohjelmaa pohditaan myös pohjoismaisen ministerineuvoston ja EU:n yhteistyön tiivistämistä. Lisäksi kokouksessa keskustellaan toimista, joilla edistetään turismia.

Digiyhteistyöstä rajat ylittävää

Pohjolan ja Itämeren alueen digitalisaatioasioista vastaavat ministerit allekirjoittivat 25.4. Oslossa julistuksen, jolla tähdätään alueen nostamiseen digitalisaation edelläkävijäksi.

Valtiot sitoutuvat edistämään digitaalista muutosta erityisesti luomalla julkiselle sektorille palveluita, joita voidaan käyttää yli valtakunnan rajojen.

Toiseksi alueiden yritysten kilpailukykyä edistetään digitalisaation avulla. Lisäksi pyritään huolehtimaan digitaalisen sisämarkkinan kehityksestä Pohjolan ja Baltian alueella. Kilpailukykyä lisääviä toimia ovat mm. Pohjolan ja Baltian alueiden markkinoiminen kiinnostavana alueena erilaiselle kokeilevalle teknologian hyödyntämiselle ja testialustoille sekä mm. 5G-teleteknologian edistäminen.

Pohjoismaisella yhteistyöllä vauhtia turismiin

Kiinnostus Pohjoismaihin matkailukohteena on lisääntynyt. Suomessa koimme tämän konkreettisesti, kun Financial Times ja Lonely Planet nostivat Suomen kärkeen omissa kohdemaalistauksissaan. Tämä näkyy myös matkailijoiden määrän kasvuna.

Kokouksessa keskustellaan turismiyhteistyön painopisteistä ja päätetään pohjoismaisen yhteistyösuunnitelman laatimisesta.

Pohjoismaista yhteistyötä kannattaa erityisesti tehdä matkailumarkkinoinnin osalta kaukomarkkinoilla, parhaiden käytäntöjen vaihdossa ja tilastojen kehittämisessä. Visit Arctic Europe on hyvä esimerkki Suomen, Ruotsin ja Norjan alueellisesta matkailuyrityslähtöisestä yhteistyöprojektista, josta voisi ottaa mallia vastaaviin hankkeisiin.

Lisätiedot:

Neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, puh +358 50 4135427
Erityisasiantuntija Tuuli-Maaria Aalto, puh. +358 50 4317529

 
Sivun alkuun