Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lintilä börjar utreda tågförbindelsernas inverkan på livskraften i östra och norra Finland

Arbets- och näringsministeriet
20.12.2018 14.09 | Publicerad på svenska 21.12.2018 kl. 8.00
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä tillsätter forskningsdirektör Pasi Holm för att utreda tågtrafikens inverkan på näringslivet i främst Kajanaland och Norra Savolax. Holm ska också bedöma hur ett nattåg mellan Helsingfors och Kajana kunde stärka sysselsättningen och ge turismen ett uppsving.

– Jag har informerat VR:s ledning om saken. Det är uppenbart att fungerande tågförbindelser inverkar på sysselsättningen, tillgången på arbetskraft och turismen. Utredarens uppgift är att bedöma hur stor denna inverkan här, berättar minister Lintilä.

Utredningsarbetet stöder broavtalsarbetet i Kajanaland och Norra Savolax, vars mål är att främja tillgången på kompetent arbetskraft. Ett broavtal är ett avtal som baserar sig på statliga och regionala aktörers samarbete och på en mångsidig bedömning av läget i regionen och av åtgärderna.

Enligt Lintilä kan tätare tågturer förbättra livskraften i östra och norra Finland avsevärt.

– Regionernas utvecklingsutsikter är för närvarande bättre än på länge. Vi bör försöka finna alla slags metoder för att stärka dessa utsikter samt underlätta människors rörlighet, konstaterar Lintilä.

Den utredning som utredaren gjort kommer att utnyttjas vid fortsatta diskussioner mellan VR och representanter för regionerna. Minister Lintilä tror att nya resekedjor som uppstår när t.ex. nattågstrafik återupptas kan ha återverkningar på sysselsättningen och turismen även i Norra Savolax och Uleåborgsregionen. Utredningen ska bli klar före den 15 mars 2019.

Ytterligare upplysningar:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118
Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8065

Tillbaka till toppen