Hoppa till innehåll

Minister Lintilä: Färdplan uppmuntrar företag att investera i FUI-verksamhet i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 14.24
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer godkände vid sitt möte den 21 april 2020 en nationell färdplan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI). Färdplanen riktar in sig på en väg mot hållbar utveckling och välbefinnande på 2030-talet baserad på stor kompetens, bildning, forskning och innovationer.

– Syftet med färdplanen är att skapa en verksamhetsmiljö som uppmuntrar både finländska och utländska företag att investera i FUI-verksamhet i Finland. Finland ska behålla sin ledande ställning när det gäller att ta fram ny information samt utveckla och tillämpa ny teknik, säger näringsminister Mika Lintilä.

En ny partnerskapsmodell skapar ramar för samarbete mellan forskningssamfund, näringslivet och andra FUI-aktörer

Färdplanen innehåller tre strategiska utvecklingshelheter: kompetens, en ny partnerskapsmodell och en innovativ offentlig sektor. En central åtgärd med tanke på företagen är skapandet av en ny partnerskapsmodell.

Med modellen påskyndas och intensifieras samarbetet mellan offentlig och privat sektor. Den samlar den nationella planmässiga finansieringen till större helheter och kopplar i ännu högre grad EU:s finansieringskällor och övriga internationella finansieringskällor till stöd för verksamheten.

– Syftet är att med den nya partnerskapsmodellen stärka det långsiktiga samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer och därmed förbättra utnyttjandet av kompetens i både företag och i större omfattning i samhället. Detta ger en grund för förnyelse och tillväxt, fastställer minister Lintilä.

Färdplanen betonar lösningar på globala problem

FUI-färdplanen betonar att Finland ska ta vara på de möjligheter som globala problem liknande klimatförändringen och den globala hållbarheten medför och erbjuda lösningar på dem. Finländska aktörer ska vara väl förberedda att utnyttja europeisk och annan internationell FUI-finansiering i både Europa och internationellt.

Färdplanen har utarbetats i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet och övriga ministerier och intressentgrupper inom FUI-verksamheten har hörts omfattande.

Ytterligare upplysningar:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0101

Tillbaka till toppen