Hyppää sisältöön

Ministeri Lintilä: Tiekartta kannustaa yrityksiä investoimaan TKI-toimintaan Suomessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2020 14.24
Tiedote

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä on kokouksessaan 21.4.2020 hyväksynyt kansallisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) -tiekartan. Tiekartta viitoittaa reitin vahvaan osaamiseen, sivistykseen, tutkimukseen ja innovaatioihin perustuvaan kestävään kasvuun ja hyvinvointiin 2030-luvulla.

– Tiekartan tavoitteena on luoda toimintaympäristö, joka kannustaa sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä investoimaan TKI-toimintaan Suomessa. Suomen tulee pysyä uuden tiedon tuottamisen sekä teknologian kehittämisen ja soveltamisen eturintamassa, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Uusi kumppanuusmalli luo puitteet tutkimusyhteisön, elinkeinoelämän ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyölle

Tiekartta sisältää kolme strategista kehittämiskokonaisuutta: osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. Yritysten kannalta keskeinen toimenpide on uuden kumppanuusmallin luominen.

Mallilla vauhditetaan ja tiivistetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Se kokoaa kansallista ohjelmallista rahoitusta suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja kytkee toiminnan tukemiseen entistä vahvemmin EU:n ja muun kansainvälisen rahoituksen lähteet.

– Uudella kumppanuusmallilla on tarkoitus vahvistaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden pitkäjänteistä yhteistyötä ja siten parantaa osaamisen hyödyntämistä sekä yrityksissä että laajemminkin yhteiskunnassa. Tämä luo pohjaa yritysten uudistumiselle ja kasvulle, linjaa ministeri Lintilä.

Tiekartta painottaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

TKI-tiekartassa painotetaan, että Suomen tulee tarttua ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen kaltaisten globaalien haasteiden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja tarjota ratkaisuja niihin. Suomalaisten toimijoiden tulee olla hyvin valmistautuneita hyödyntämään eurooppalaista ja muuta kansainvälistä TKI-rahoitusta niin Euroopassa kuin laajemminkin.

Tiekartta on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä kuulemalla laajasti muita ministeriöitä ja TKI-toiminnan sidosryhmiä.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, puh. 029 504 7213
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, puh. 029 506 3732
johtaja Erja Heikkinen, OKM, puh. 029 533 0101

 
Sivun alkuun