Hoppa till innehåll

Minister Lintilä: Vi vill engagera företagen i etisk användning av AI

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2018 11.34
Pressmeddelande

Finlands program för artificiell intelligens (AI) utmanar företagen att förbinda sig till etiskt ut-nyttjande av AI. Programmet uppmuntrar företagen att utarbeta etiska principer som ska ge riktlinjer för hur AI kan tillämpas och utvecklas i företagen på ett rättvist och förtroendebyggande sätt. Målet är att inledningsvis få med åtminstone 300 företag.

– Användningen av AI ökar och blir vardag hos företagen i allt snabbare takt. Det har också väckt farhågor om huruvida den nya tekniken respekterar våra värderingar. Med programmet för artificiell intelligens försöker vi göra AI till en framgångsfaktor för de finska företagen, och att reflektera över de etiska aspekterna är en konkurrensfördel för ansvarsfulla företag, säger näringsminister Mika Lintilä

Företagen kan anta utmaningen på AI-programmets webbplats tekoälyaika.fi/etiikka (på finska). I utmaningen deltar redan K-gruppen, OP Gruppen och Stora Enso, som alla har medverkat i utformandet av den. 

– Vi hjälper nu företagen att komma igång med hur förtroende och ansvarsfullhet kan styra utvecklandet av AI-lösningar. Tre företag är redan med. Vårt mål är att det till kickoff-evenemanget i början av oktober ska ha kommit med åtminstone 30 företag och före utgången av året 300 företag.

Etiken en del av Europas konkurrenskraft

Tillämpning av AI väcker flera etiska frågor. Det är till exempel viktigt att beslut som fattats av AI inte diskriminerar någon eller hotar någons säkerhet. Det är också viktigt att data som används för att lära AI är objektiv. 

Programmet för artificiell intelligens hjälper företagen att komma igång genom att tillhandahålla en modell i fem steg för utarbetandet av etiska principer för AI samt exempel på principer som utarbetats tidigare. För företag som är intresserade av etisk tillämpning av AI ordnas ett kickoff-evenemang den 5 oktober 2018 i Helsingfors. 

– Kickoff-evenemanget ordnas strax före konferensen AI Forum 2018, som jag står värd för. Där kommer jag tillsammans med europeiska ministrar och AI-experter att diskutera Europas konkurrenskraft under AI-eran. Jag upplever att Europas styrka är byggande av förtroende. Tillsammans med företagen kan vi göra Finland till ett internationellt mönsterland i etisk tillämpning av AI, poängterar minister Lintilä.

Finlands program för artificiell intelligens är ett program som tillsatts av minister Lintilä och vars mål är att göra Finland till ett ledande land inom tillämpning av AI. Mer information om programmet finns på adressen tekoälyaika.fi

Ytterligare upplysningar:

Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 506 0180
Maikki Sipinen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7013, [email protected] 

Kontaktuppgifter till de företag som redan är med i utmaningen:
Antti Myllymäki, Head of Artificial Intelligence, OP Gruppen, tfn 010 252 2139, [email protected]
Minna Vakkilainen, VP, Head of Analytics and Customer Data, K-gruppen, tfn 046 920 7503, [email protected]
Samuli Savo, Chief Digital Officer, Stora Enso, tfn 050 387 0331, [email protected]

Tillbaka till toppen