Hoppa till innehåll

Rehn: energistrategin får också ett scenario där andelen förnybara energikällor är 100 %

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2016 11.15
Pressmeddelande
- Sitras rapport ger säkert mervärde för studierna av olika energi- och klimatpolitiska scenarier och bedömningen av vilka de mest kostnadseffektiva utsläppslösningarna är, konstaterade näringsminister Olli Rehn den 9 juni 2016, när han tog emot rapporten "Mitä Pariisin ilmastosopimus tarkoittaa Suomen energia- ja ilmastopolitiikalle?" Rapporen överlämnades av direktör Mari Pantsar från Sitra.

Sitra beställde rapporten av forskningsinstitutet Climate Analytics för att ge Finland vägledning vid utarbetandet av en klimat- och energistrategi som når de mål som Parisavtalet satt upp. Vid överlämnandet av rapporten analyserades läget i Finland av forskningsinstitutets verkställande direktör Bill Hare, som bl.a. varit den ledande skribenten vid den mellanstatliga klimatpanelen IPCC.

- Under vintern har vi arbetat på en handlingsplan för den finländska energi- och klimatpolitiken som sträcker sig till år 2030. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder för en märkbar ökning av den förnybara energiproduktionen, konstaterade minister Rehn.

- Utöver ett basscenario och ett politikscenario, som sträcker sig till år 2030, utarbetar vid i samband med strategin också ett tredje scenario som sträcker sig ända till år 2050 och baserar sig hundraprocentigt på förnybar energi. Enligt det skulle Finland år 2050 producera all sin energi från förnybara, koldioxidneutrala källor.

- Enligt min åsikt bidrar denna, en aning mer ambitiösa, granskning som bl.a. miljöorganisationerna utmanat mig till, till ökade diskussioner om realistiska energi- och klimatpolitiska alternativ, bedömer minister Rehn.

- Den energi- och klimatpolitiska vägen har många olika milstolpar. Den närmaste av dessa är år 2020. De mål som EU satt upp för det året håller Finland på att uppnå, och har redan delvis uppnått. Nu riktas blickarna mot år 2030, som också EU:s nästa, ännu delvis opreciserade, mål tar sikte på.

- Det är klart att varken Europas eller Finlands energi- och klimatpolitiska utmaningar tar slut vid år 2030, utan de blir ännu svårare. Stävjandet av klimatförändringen påverkas inte enbart av det hur stora utsläppsminskningar man lyckas göra utan också det med vilka medel målen nås. Det handlar alltså om en utsläppsbudget, dvs. huruvida man redan nu väljer en brant stigande väg i fråga om utsläppsminskningar och i framtiden en litet mer långsamt stigande, eller tvärtom, analyserar minister Rehn.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490
Tillbaka till toppen