Hoppa till innehåll

Minister Rehn: Nytt garantiprogram för SMF-företag skapar tillväxt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2016 13.22
Pressmeddelande
I Finland tas nu i bruk ett av Europeiska investeringsbankens garantiprogram, vars syfte är att förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag. Statsrådet fattade beslut om ärendet den 14 januari 2016. Europeiska regionala utvecklingsfondens och finska statens finansiering till programmet uppgår till 40 miljoner euro under perioden 2016-2020.

Små och medelstora företag erbjuds ny lånefinansiering som kan användas för etablering av ett nytt företag, utveckling av ett företag, investeringar och driftskapital.

- Det här är en del av det arbete för att få till stånd tillväxt som vi har förbundit oss till såväl inom EU som i landets regering, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Riskfördelningen mellan Europeiska investeringsbanken och finländska banker syftar till att sänka bankernas krav på säkerheter och priset på finansiering för små och medelstora företag. Samtidigt blir kraven på bankernas eget kapital lättare.

- Det nya finansieringsprogrammet för små och medelstora företag är en del av regeringsprogrammets riktlinje att effektivare utnyttja EU:s finansieringsmöjligheter. Med hjälp av det har man också bättre nytta av Europeiska investeringsbankens finansieringsprogram, säger Rehn.

EU-kommissionen måste godkänna programmet innan företagen kan få lån från de finländska banker som väljs att bevilja finansiering. Det bedöms att lån börjar beviljas under 2016.

Ytterligare upplysningar:
Kaisa-Leena Lintilä, regionutvecklingsdirektör, ANM, tfn 029 50 64935
Jussi Yli-Lahti, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 63016
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 340 2250
 
Tillbaka till toppen