Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Tiilikainen: nu inleds beredning av ett nytt stödsystem för förnybar el

Arbets- och näringsministeriet
16.6.2017 9.13
Pressmeddelande

De utredningar som gäller vindkraftens hälsoeffekter och miljökonsekvenser har överlämnats till den styrgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. I enlighet med vad som slogs fast i den nationella energi- och klimatstrategin i november har utredningarna varit en förutsättning för lagberedning om ett nytt stödsystem för produktion av el från förnybara energikällor.

Enligt den utredning som studerade vindkraftverkens hälsoeffekter var de infraljudsnivåer som nu uppmättes i närheten av vindkraftverk i samma storleksklass som de nivåer som uppmättes i stadsmiljö. I utredningen konstateras att det enligt befintliga undersökningar inte finns några vetenskapliga bevis på direkta skadliga hälsoeffekter av de infraljudnivåer som förekommer i sådana miljöer. I utredningen konstateras dock att det har presenterats mekanismer genom vilka låga infraljudnivåer skulle kunna påverka hälsan, men det saknas tillräckliga bevis på deras betydelse.

– Nu inleder vi beredningen av bestämmelser för ett stödsystem för produktion av förnybar el, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I enlighet med forskarnas rekommendationer ska vindkraftens hälsoeffekter utredas ytterligare i en fortsatt undersökning som inleds i höst. I den undersökningen ska man utreda sambandet mellan vindkraftverk och hälsotillståndet hos dem som bor i närheten av vindkraftverk, infraljudets inverkan på symptom och fysiologiska reaktioner samt ljudnivåer som vindkraften åstadkommer inne i bostäder.

– Om resultaten från denna utredning visar på ett behov av att ändra bestämmelserna om vindkraftverkens placering, eftersträvar vi att ändringarna ska träda i kraft senast under 2019, konstaterar minister Tiilikainen.

 Vindkraftens hälsoeffekter och miljökonsekvenser utredda

Ytterligare upplysningar:

Jyrki Peisa, minister Tiilikainens specialmedarbetare, tfn 050 364 0836

Tillbaka till toppen