Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrar bjöd in organisationer till samarbete: Arbetsplatserna måste göras fria från sexuella trakasserier

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
18.12.2017 16.00
Pressmeddelande

Ministrarna Jari Lindström, Annika Saarikko och Pirkko Mattila samlade representanter för riksdagsgrupperna, arbetsmarknadens organisationer och andra viktiga samarbetspartner till diskussion för att söka lösningar för att få bort sexuella trakasserier från arbetsplatserna.

Vid rundabordssamtalet, som hölls den 18 december i riksdagshuset, söktes konkreta åtgärder som regeringen, arbetsmarknadens organisationer och andra grupper kan vidta för att göra det finska arbetslivet fritt från trakasserier.

– Målet är att få till stånd förändring. Sexuella trakasserier kan inte godkännas i någon form, utan det finska arbetslivet ska vara fritt från trakasserier och tryggt för alla, understryker arbetsminister Jari Lindström.

Frågor som togs upp under samtalet var bland annat arbetsplatsens värderingar och praxis för tidigt ingripande, som bör vara en del av arbetskulturen.

– Mötet i dag visade att det finns en vilja att få slut på sexuella trakasserier. Vi har alla åtagit oss att jobba för att göra arbetsplatserna fria från trakasserier, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, som är den minister som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

– Nu är det dags att skrida från ord till handling. Nästa steg blir att fundera över hur de åtgärder som föreslagits i dag kan genomföras, tillägger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

I Finland och i resten av världen har det under den senaste tiden förts mycket debatt om sexuella trakasserier som sker såväl i arbetslivet som på fritiden. I riksdagen fördes aktuell debatt om ämnet den 12 december.

Enligt den jämställdhetsbarometer som social- och hälsovårdsministeriet publicerade 2012 har det under 2000-talet skett en ökning i hur mycket sexuella trakasserier kvinnor utsätts för. Nästa jämställdhetsbarometer publiceras i vår. Det fås mer exakta uppgifter om sexuella trakasserier som löntagare utsatts för när frågan är med i Statistikcentralens arbetsmiljöundersökning nästa år.

I rundabordssamtalet deltog representanter för Finlands näringsliv, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK, Akava, Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, riksdagsgrupperna, Institutet för hälsa och välfärd, Tehy, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Företagarna i Finland och Väestöliitto samt jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara. För sammankallandet av mötet svarade arbets- och näringsministeriets projekt Arbetsliv 2020, vars vision är att göra det finska arbetslivet till det bästa i Europa före 2020.

Ytterligare upplysningar:
Margita Klemetti, projektdirektör, Arbetsliv 2020, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 513 5107
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255
Riikka Pirkkalainen, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 539 5090
Niina Perälä, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 107

Tillbaka till toppen