Hoppa till innehåll

Ministrarna Lindström, Saarikko och Mattila bjuder in arbetsmarknadsorganisationer för att diskutera sexuella trakasserier

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2017 16.45 | Publicerad på svenska 13.12.2017 kl. 13.02
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström, familje- och omsorgsminister Annika Saarikko samt social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila bjuder in företrädare för arbetsmarknadsorganisationer och andra viktiga intressentgrupper till rundabordssamtal om sexuella trakasserier på arbetsplatserna.

Rundabordssamtalen arrangeras i Helsingfors den 18 december 2017. Syftet med samtalen är att få fram konkreta förslag till åtgärder genom vilka regeringen och arbetsmarknadsparterna samt intressentgrupperna kan främja ett trakasserifritt arbetsliv i Finland.

− Me too-kampanjen har avslöjat ytterst oroväckande drag hos och fall i det finländska arbetslivet. Det ska råda nolltolerans mot alla slags trakasserier på arbetsplatserna, säger arbetsminister Lindström.

− Sexuella trakasserier är entydigt förbjudna i lag. Nu behövs en stor förändring för att det ska synas också i attityderna, konstaterar minister Saarikko som har ansvaret för jämlikhetsfrågor.

− Det är viktigt att vi kan diskutera frågan med parterna i arbetslivet, och jag tror fullt och fast att vi har ett gemensamt mål: att hitta och tillgripa alla möjliga medel för att eliminera trakasserierna, konstaterar minister Mattila.

Ytterligare upplysningar:
Margita Klemetti, projektdirektör, Arbetsliv 2020, ANM, tfn 040 513 5107
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255
Riikka Pirkkalainen, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 539 5090
Niina Perälä, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 107

Tillbaka till toppen