Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna diskuterar den europeiska forskningens, innovationernas och högskolornas framtid i Paris

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2022 9.49
Nyhet

Det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna (forskning, innovationer) hålls i Paris 24–25 januari 2022. Temat för mötet är synergier mellan högskoleutbildningen, forskningen och innovationerna samt högskolornas framtid i Europa.

Ministrarna med ansvar för högskoleutbildning, forskning och innovationer samlas i det informella konkurrenskraftsrådet vid årsskiftet under ledning av det franska EU-ordförandeskapet. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Jukka Ihanus

Diskussionsteman är de europeiska högskolornas strategi och framtid samt synergierna mellan utbildning, forskning och innovationer. För Finland är det viktigt att rörligheten för kunskap, kompetens och forskare utvecklas och stöds både på EU-nivå och nationellt. Man bör också fortsätta att utveckla öppenheten i forskningen. Genom öppenhet främjas forskningens kvalitet, tillförlitlighet och genomslagskraft samt forskarkarriärens attraktivitet.

Mötets teman är centrala också i arbetet för att uppnå målen i den nationella färdplanen för forskning, utveckling och innovation. När behovet av spetskompetens ökar bör EU målmedvetet sträva efter en global spetsposition inom högskoleutbildning och forskning. 

Vid de informella råden diskuterar ministrarna aktuella teman, men det fattas inga beslut i dem.

Ytterligare information:
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7177
Leila Vilhunen, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7120

Tillbaka till toppen