Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Diskussionsmöte om ökad tillämpning av multilokalitet och platsoberoende arbete ordnas i Uleåborg den 20 januari

Arbets- och näringsministeriet
20.1.2020 9.19
Pressmeddelande
En person diskuteras med andra personen över desk i byrå.

Måndagen den 20 januari 2020 ordnas en diskussion i Uleåborg om möjligheterna att öka andelen platsoberoende arbete och arbete som utförs på flera olika ställen. Utredaren Tytti Määttä ordnar diskussionsmötet som ett led i den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i augusti. I utredningen granskas den regionala närvaron när det gäller sådana offentliga tjänster som lyder under näringsministern.

Under mötet presenterar utredaren ett urval iakttagelser för målorganisationernas anställda och intressegrupper. Iakttagelserna baserar sig på omfattande intervjuer och enkätmaterial. Under mötet kommer Määttä dessutom att höra organisationernas och intressegruppernas synpunkter och föra en mer ingående diskussion om målen. Evenemanget kan följas i direktsändning på webben. Ordföranden för styrgruppen för utredningen, näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Kimmo Tiilikainen, för ordet under diskussionen.

– För att det ska vara möjligt att i högre grad införa multilokalitet och platsoberoende arbete måste ledningen avtala om gemensamma spelregler. Också arbetsmetoderna, sättet att kommunicera, arbetstagarens tillgänglighet samt möjligheterna att mäta kvalitet och resultat är i nyckelroll om man ser till ledningen av arbetet, berättar Tytti Määttä med hänvisning till sina iakttagelser.

Inom den del av statsförvaltningen som lyder under näringsministern och i organisationerna i branschen finns det enligt Määttä möjligheter att stärka den regionala närvaron i hela Finland.

– Vi måste kunna identifiera de regionala möjligheterna bättre för att den regionala närvaron ska förverkligas så verkningsfullt som möjligt, sammanfattar Määttä. Utredningsarbetet offentliggörs i slutet av mars.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering framhävs främjandet av regionernas livskraft och möjligheten att utnyttja multilokalitet och platsoberoende sätt att arbeta. Regionaliseringslagstiftningen revideras under ledning av kommunminister Sirpa Paatero, och arbetet kommer att grunda sig på den strategi för regionaliseringen som utarbetas inom ramen för ett projekt som finansministeriet tillsatt.

Det utredningsarbete som arbets- och näringsministeriet har inlett utförs i samarbete med finansministeriets projekt för att målen ska nås.

Määttäs utredningsarbete gäller organisationer som lyder under näringsministern

Näringsministerns ansvarsområde omfattar uppgifter vid arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna samt följande organisationer respektive bolag inom förvaltningsområdet: Energimyndigheten, Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Oy, Geologiska forskningscentralen, Finnvera Abp, Finlands Industriinvestering Ab och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Ovan nämnda organisationer har sammanlagt cirka 3 700 anställda.

Utredaren Määttäs arbete stöds av en styrgrupp som består av representanter för målorganisationerna samt representanter för finansministeriet, Statens arbetsmarknadsverk, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade och Fackförbundet Pro. Statssekreterare Kimmo Tiilikainen är ordförande och Timo Reina från Finlands Kommunförbund är vice ordförande.

Ytterligare information:

Tytti Määttä, utredare, stadsdirektör i Kuhmo, tfn 044 7255 220
Kimmo Tiilikainen, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 511 174

Tillbaka till toppen