Hoppa till innehåll

Näringsminister Lintilä deltar i ett exportfrämjande besök i Indien i anslutning till digitalisering och energi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 11.32
Pressmeddelande
Mika Lintilä

Indien är en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Finländska företag som är verksamma inom olika branscher har kompetens som efterfrågas i Indiens växande och utvecklande ekonomi. Finland och Indien har många samarbetsmöjligheter inom bland annat kvantteknik, telekommunikation och energi.

Näringsminister Mika Lintilä och understatssekreterare Petri Peltonen reser till Indien tillsammans med företagsdelegationen Team Finland den 16–21 april 2022. Syftet med besöket är att främja finländska företags export och stärka bilden av Finland som ett attraktivt mål för indiska företag, experter och turister. Teman för besöket är kvantteknik, telekommunikationsteknik, artificiell intelligens och förnybar energi.

”Finland har en stark kompetens inom kvantteknik, och Finlands och Indiens kompetens kompletterar varandra väl. Målet är att stärka finländska företags ställning på Indiens potentiellt mycket stora marknad”, säger näringsminister Lintilä.

I både Finland och Indien finns aktiva ekosystem inom kvantteknik. I besöksprogrammet ingår samarbetsmöten mellan dessa ekosystem.

Det är näringsminister Lintiläs första officiella besök i Indien. Programmet innehåller flera möten på hög nivå med både lokala beslutsfattare och företagsrepresentanter. Ministern träffar bland annat Indiens handelsminister, energiminister, vetenskaps- och teknologiminister samt olje- och gasminister.

Finland och Indien utvecklar sitt samarbete inom energisektorn

Under besöket undertecknas ett samförståndsavtal mellan länderna inom energisektorn (Memorandum of Understanding, MoU). Målen för det fördjupade samarbetet gäller särskilt energieffektivitet, ren och förnybar energi, utveckling av elproduktion samt smart och hållbar energiinfrastruktur.

Styrkorna inom Finlands energisektor är hållbara och tillförlitliga lösningar som täcker hela värdekedjan: råvaruhantering, effektiv energiproduktion, biobränslen och smarta nät. Målet är att öka de finländska företagens ställning i Indien inom den offentliga och privata sektorn, bland annat i fråga om biobränslelösningar.

För närvarande har cirka ett hundra finländska företag verksamhet i Indien

Besöket stärker ländernas handelsekonomiska samarbete och företagens nätverk i Indien. Företag som deltar i företagsdelegationen Team Finland erbjuder lösningar för bland annat hållbar energiproduktion, kvantteknik och telekommunikationsteknik.

I den företagsdelegation som Business Finland samlat ingår följande finländska företag: Aalto-universitetet, Bluefors, Cargotec, Fortum, Incap Corporation, IQM Finland, Nokia, QuantrolOx, Vexlum, Teknologiska forskningscentralen VTT, Wirepas, Wärtsilä och YaiYai. 

Ytterligare information:
Leila Vilhunen, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7120
Riikka Astala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7057

Tillbaka till toppen