Hoppa till innehåll

Fyra finsk-kinesiska pilotprojekt inom energisektorn offentliggjordes i Kina

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2019 10.17
Pressmeddelande

Fyra finsk-kinesiska pilotprojekt inom energisektorn offentliggjordes den 14 januari 2018 i samband med republikens president Sauli Niinistös statsbesök i Kina. Pilotprojekten fokuserar på ren energiproduktion, lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla, smarta och flexibla energilösningar samt lösningar för förnybar energi.

Kinas energiministerium offentliggjorde pilotprojekten denna vecka. Projekten är energins internet i Lunan, utnyttjande av jordvärme i Zhoukou, förgasning av biomassa i ett kolkraftverk i Huarun samt mikronätverk i Nansha. De konkreta åtgärderna i dessa fyra projekt inleds nu i form av samarbeten mellan kinesiska och finländska företag och aktörer inom energisektorn.   

I projektutlysningen underströks vikten av att utnyttja båda ländernas tekniska styrkor och att nå konkreta resultat. Genomförandet av pilotprojekten grundar sig på samarbete mellan Finlands arbets- och näringsministerium och Kinas energiministerium.

I enlighet med det samförståndsavtal mellan ministerierna som undertecknades i juni 2017 öppnade Kinas energiministerium våren 2018 en projektutlysning som omfattade hela Kina. Utlysningen resulterade i tjugo ansökningar.

Efter att Kinas energiministerium genomfört ett första urval bland ansökningarna valde en finsk-kinesisk expertgrupp slutligen ut fyra pilotprojekt. Finlands expertjury, som bestod av representanter för Business Finland samt universitet och företag, betonade vid urvalet innovativa lösningar som involverar många olika företag och som kan kopieras och överföras till olika marknader.

– Vårt samarbete med Kinas energiministerium har varit långsiktigt, och redan från början har vi byggt ett samarbete som baserar sig på båda ländernas styrkor. Möjligheterna till samarbete inom energisektorn beaktades redan i den deklaration om partnerskap som undertecknades under Kinas president Xi Jinpings statsbesök 2017, säger Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet. 

– De finländska företag som är med i Business Finlands program Smart Energy Finland representerar innovativa, pålitliga och rena lösningar. Att våra företag aktivt är med i vår verksamhet i Kina har varit nödvändigt för att få till stånd pilotprojekten och bygga ett samarbete baserat på förtroende, konstaterar Helena Sarén, direktör för Business Finlands program Smart Energy Finland.  

Ytterligare upplysningar:
Helena Sarén, programdirektör, Business Finland, tfn +358 294 695 324
Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 813
Paavo Kotiaho, ambassadsekreterare, utrikesministeriet (Finlands ambassad i Peking), tfn +86 138 0161 7352

Tillbaka till toppen