Hoppa till innehåll

Ny broschyr och rådgivningstjänst ska förebygga utnyttjande av säsongsarbetare och andra som kommer till Finland för att arbeta

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2021 14.20 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 13.42
Pressmeddelande
Kuva mansikkakorista poimijan käsissä.

Arbets- och näringsministeriet publicerar en broschyr för personer som kommer till Finland för att arbeta med information om arbetstagares rättigheter och om hjälpande instanser. Ministeriet öppnar också en flerspråkig rådgivningstjänst för utländska säsongsarbetare.

Broschyren ”Arbeta i Finland” innehåller information om arbetsvillkor som ska iakttas i Finland samt råd till arbetstagare om hur de ska gå till väga när de blivit utnyttjade. Broschyren innehåller också länkar till instanser som kan hjälpa.

Broschyren, som planerats tillsammans med Brottsofferjouren och andra intressegrupper, är skriven på ett klart och tydligt språk. Den publiceras förutom på finska, svenska och engelska också på ryska, ukrainska, nepali och thai. Brottsofferjouren ansvarar också för rådgivningstjänstens praktiska verksamhet.

– Rättvisa spelregler gäller naturligtvis alla som arbetar i Finland. Det är fint att vi kan erbjuda råd och hjälp med låg tröskel för säsongsarbetare och andra som kommer till Finland för att arbeta, betonar arbetsminister Tuula Haatainen.

Broschyren delas ut i samband med uppehållstillstånd

Tryckta broschyrer delas ut bland annat via Finlands beskickningar utomlands och Migrationsverket till dem som beviljas uppehållstillstånd för arbetstagare eller tillstånd för säsongsarbete. Broschyren är också tillgänglig på webben, där den kan läsas och skrivas ut i pdf.

Rådgivningstjänsten öppnas den 17 juni och är öppen vardagar fram till den 10 september. Frågor besvaras klockan 14–18 på ryska, engelska, finska och svenska per telefon och i olika meddelandetjänster. Vid behov kan man få hjälp också på andra språk med hjälp av en tolk.

Rådgivningstjänsten är avsedd särskilt för utländska arbetstagare som misstänker att de blivit utnyttjade. Information ges till exempel om lagenliga arbetsvillkor, boende- och hygienförhållanden och de rättsmedel som står till buds. Med samtycke av den som tar kontakt kan ärendet också överföras till den behöriga myndigheten för fortsatt utredning.

Rådgivningstjänsten nås på numret +358 (0) 40 664 1707 eller på help(a)riku.fi. Tjänsten finns också på RIKU: s webbplats (adressen nedre).

Arbete kan vara säsongartat, men arbetstagares rättigheter inte

Säsongsarbetares rättigheter betonas också i Europeiska arbetsmyndighetens (ELA) kampanj #Rights4AllSeasons, som startar den 15 juni runtom i Europa.

– Arbete kan vara säsongartat, men arbetstagares rättigheter inte. Kampanjen #Rights4AllSeasons går ut med information om säsongsarbetares rättigheter, hjälper arbetsgivare att fullgöra sina skyldigheter och strävar efter att trygga rättvisa arbetsvillkor överallt i EU, påminner ELA.

I ELA:s kampanj i Finland deltar förutom arbets- och näringsministeriet också ett stort antal myndigheter, arbetsgivarorganisationer och andra intressegrupper.

Ytterligare information:

Broschyren ”Arbeta i Finland” – Tero Mikkola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 290, tero.mikkola(a)tem.fi
Rådgivningstjänsten – Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022, olli.sorainen(a)tem.fi
Rådgivningstjänsten – Pia Marttila, specialsakkunnig, tfn 040 630 9669, pia.marttila(at)riku.fi                                  ELA:s kampanj – Laura Perheentupa, specialsakkunnig, tfn 0295 064 940, laura.perheentupa
 

Tillbaka till toppen