Hoppa till innehåll

Nytt avtal om feriearbete gör det möjligt för finländska ungdomar att tillfälligt arbeta i Japan

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 14.47
Pressmeddelande
Koderna på jobbet.

Avtal om feriearbete gör det lättare för ungdomar i åldern 18–30 år att bekanta sig med det andra avtalsslutande landet genom att göra det möjligt för dem att finansiera sin vistelse med inkomster från tillfälligt arbete. Regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Japan om ett system med feriearbete har lämnats till riksdagen.

Syftet med avtal om feriearbete är att ömsesidigt göra det lättare för de avtalsslutande ländernas unga medborgare att bekanta sig med kulturen och samhället i det andra avtalsslutande landet och delvis finansiera sin vistelse genom att tillfälligt arbeta. Avtalet ger dock inte rättighet att flytta till det andra landet, även om det senare kan leda till arbetskraftsmigration mellan de avtalsslutande länderna.

Finland har för närvarande avtal om feriearbete med Australien (2002) och Nya Zeeland (2004). Med stöd av dessa avtal ansöker finländska ungdomar årligen om uppskattningsvis närmare tusen tillstånd när det gäller Australien och uppskattningsvis flera hundra tillstånd när det gäller Nya Zeeland. Antalet ansökningar från Australien och Nya Zeeland till Finland är däremot färre.

Avsikten är att avtalet ska träda i kraft 2023

Avtalet träder eventuellt i kraft 2023 när 30 dagar förflutit från respektive lands nationella förfaranden för att sätta avtalet i kraft. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Ytterligare information:
Olli Sorainen, regeringsråd, tfn 0295 048 022

Tillbaka till toppen