Hallituksen esitys TEM/2022/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.10.2022 13.20

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

HE 206/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitusneuvos Olli Sorainen, p. +35 8295048022
Asia
Työlomasopimuksen tavoitteena on vastavuoroisesti helpottaa sopimuskumppanimaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua toisen sopimuskumppanimaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja osin rahoittaa oleskelu sopimuskumppanimaassa tilapäisesti töitä tehden. Työlomasopimuksen puitteissa ei ole tarkoituksena muuttaa toiseen maahan. Sen sijaan työlomasopimus voi myöhemmin johtaa työvoiman muuttoliikkeisiin sopimuskumppanimaiden välillä. Työlomasopimuksen välillinen tavoite on siten edistää työvoiman liikkuvuutta Suomen ja Japanin välillä ja siten myös edistää työmarkkinoiden toimintaa ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Suomella on tällä hetkellä työlomasopimukset Australian (2002) ja Uuden-Seelannin (2004) kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Vaikutukset
Ei taloudellisia vaikutuksia. Ei merkittäviä vaikutuksia viranomaisten tehtäviin, koska haku- ja lupajärjestelmät ovat olemassa ja hakemusmäärien oletetaan olevan vähäiset. Hakemusmäärien kehitystä on tarkoitus seurata.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen