Hoppa till innehåll

OECD: Uppsagda i Finland hittar i genomsnitt snabbt ny sysselsättning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2016 11.46
Pressmeddelande

Finlands arbetsmarknadsmodell har de senaste åren visat sig vara tämligen flexibel, bedömer OECD. I internationell jämförelse är det i Finland vanligt att bli uppsagd, men största delen av de som sägs upp hittar snabbt ett nytt jobb. Det bör dock fästas särskild uppmärksamhet vid sysselsättningen av uppsagda över 55 år och långtidsarbetslösa.

OECD offentliggjorde den 24 november 2016 en landsrapport med en analys av Finlands arbetsmarknad med avseende på uppsägning och möjligheter till ny sysselsättning samt av politiska åtgärder som stöder sysselsättningen.

Cirka 5,5 procent av alla arbetstagare i Finland som har haft ordinarie anställning i minst ett år sägs årligen upp på grund av kollektiva uppsägningar eller nedläggningar av företag. Enligt en enkätundersökning hittar nästan fem av sex uppsagda ett nytt jobb inom ett år. Av de länder som jämförts av OECD är det endast i Sverige som uppsagda hittar ny sysselsättning i lika stor grad som i Finland.

I likhet med övriga OECD-länder är det lägre sannolikhet för personer i åldersklasserna över 55 år och under 25 år att få ett nytt jobb. För uppsagda som har låg utbildning eller arbetar inom industrin är det lägre sannolikhet att få ett nytt jobb.

Aktiv arbetskraftspolitik rekommenderas

OECD bedömer att Finlands arbetsmarknadsmodell fungerar bra för en majoritet av arbetskraften. När det gäller i synnerhet äldre uppsagda eller långtidsarbetslösa finns det dock utrymme för förbättring av modellen.

I rapporten konstateras att finansieringen av den offentliga arbetskraftsservicen i Finland ligger på en lägre nivå än i många andra OECD-länder. OECD uppmuntrar därför Finland att utöka resurserna för den offentliga arbetskraftsservicen och att i större grad än nu inrikta resurserna på att identifiera potentiella långtidsarbetslösa i ett tidigt skede. Dessutom rekommenderar OECD att tjänsterna för uppsagda arbetstagare effektiviseras genom resultatbaserad finansiering av tjänsterna.

OECD anser att Finlands system för arbetslöshetsförmåner är heltäckande och ganska effektivt. Enligt OECD är det inte möjligt att i någon avsevärd grad sänka nivån på förmånerna från nuvarande nivå, utan förmånstagarna bör sporras till arbete t.ex. genom en åtstramning av skyldigheterna i anslutning till jobbsökning.

– Det är nyttigt att få färska forskningsdata om hur Finlands arbetsmarknad placerar sig i internationell jämförelse. De reformer som regeringen ämnar genomföra inom utkomstskyddet för arbetslösa och arbetskraftsservicen gör att det blir mer attraktivt att ta emot jobb och att arbetslösa får bättre stöd i jobbsökningen, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Den 24 november 2016 offentliggjorde OECD sin landsrapport om Finland, Back to Work, som en del av en undersökning där nio länder jämfördes. Utöver OECD har även Löntagarnas forskningsinstitut deltagit i färdigställandet av rapporten.

OECD:s rapport: Back to Work: Finland – Improving the Re-employment Prospects of Displaced Workers

Ytterligare upplysningar:
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, tfn 0295 048 073
Heikki Räsänen, forskningsdirektör, tfn 0295 047 118

Tillbaka till toppen