Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

OECD: Irtisanotut työllistyvät Suomessa keskimäärin nopeasti uudelleen

Työ- ja elinkeinoministeriö
24.11.2016 11.46
Tiedote

Suomen työmarkkinamalli on osoittautunut viime vuosina melko joustavaksi, arvioi OECD. Irtisanotuksi joutuminen on Suomessa kansainvälisesti verraten yleistä, mutta suurin osa löytää uuden työn nopeasti. Yli 55-vuotiaiden irtisanottujen ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota.

OECD julkaisi 24.11.2016 maaraportin, jossa analysoidaan Suomen työmarkkinoiden toimintaa irtisanomisen ja uudelleen työllistymisen näkökulmasta sekä työllistymistä tukevia politiikkatoimia.

Suomessa irtisanotaan joukkoirtisanomisen tai yrityksen sulkemisen seurauksena vuosittain noin 5,5 prosenttia työntekijöistä, jotka ovat olleet vähintään vuoden vakituisessa työssä. Kyselytutkimuksen mukaan lähes viisi kuudesta irtisanotusta löytää uuden työn vuoden sisällä. Vain Ruotsissa on verrattavissa olevista OECD-maista yhtä korkea uudelleentyöllistymisaste kuin Suomessa.

Kuten muissakin OECD-maissa, uudelleentyöllistyminen on Suomessa harvinaisempaa yli 55-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden ikäluokissa. Uuden työpaikan löytävät epätodennäköisemmin irtisanotut, joiden koulutustaso on matala tai jotka työskentelevät teollisuudessa.

Suosituksena aktiivinen työvoimapolitiikka

OECD arvioi, että Suomen työmarkkinamalli toimii hyvin suurimman osan työvoiman näkökulmasta. Etenkin vanhempien irtisanottujen tai pitkäaikaistyöttömien tapauksessa mallissa olisi kuitenkin kehitettävää.

Raportissa todetaan, että julkisten työvoimapalvelujen rahoitus on Suomessa montaa OECD-maata matalammalla tasolla. OECD kehottaakin Suomea lisäämään julkisten työvoimapalvelujen resursseja sekä kohdistamaan niitä nykyistä enemmän potentiaalisten pitkäaikaistyöttömien tunnistamiseen aikaisessa vaiheessa. Lisäksi OECD suosittelee, että irtisanottujen työntekijöiden palveluja tehostettaisiin rahoittamalla palvelut tulosperusteisesti.

OECD pitää Suomen työttömyysetuusjärjestelmää kattavana ja melko tehokkaana. Sen mukaan etuuksien tasoa ei ole Suomessa mahdollista madaltaa selvästi nykyisestä, joten etuuksien saajia tulisi kannustaa työntekoon esimerkiksi tiukentamalla työnhakuun liittyviä velvoitteita.

– On hyödyllistä saada tuoretta tutkimustietoa siitä, miten Suomen työmarkkinat asemoituvat kansainvälisessä vertailussa. Hallituksen työttömyysturvaan ja työvoimapalveluihin tehtävillä uudistuksilla tehdään työn vastaanottamisesta entistä houkuttelevampaa ja tuetaan työttömiä paremmin työnhaussa, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo.

OECD julkaisi Suomea käsittelevän Back to Work -maaraporttinsa 24.11.2016 osana yhdeksän maan vertailevaa tutkimusta. Raportin valmisteluun osallistui OECD:n lisäksi Palkansaajien tutkimuslaitos.

OECD:n raportti: Back to Work: Finland – Improving the Re-employment Prospects of Displaced Workers

Lisätiedot:
Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM, puh. 029 50 48073
Tutkimusjohtaja Heikki Räsänen, TEM, puh. 029 50 47118

 
Sivun alkuun