Hoppa till innehåll

OECD:s rapport: Finland håller på att hamna efter i anskaffningen av utländska investeringar – ytterligare satsningar behövs

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2021 10.31
Pressmeddelande

Finland håller på att hamna efter i fråga om utländska investeringar i ekonomin jämfört med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna, trots att landet är öppet för handel och investeringar. År 2019 var andelen av utländska direktinvesteringar i Finland 31 procent av BNP – det är mindre än år 2010 och betydligt under genomsnittet på 49 procent för jämförelseländerna.

Detta konstateras i OECD:s rapport ”The Impact of Regulation on International Investment in Finland”, som publicerades den 19 maj 2021. Rapporten jämför den regleringsmiljö som hänför sig till Finlands investeringsverksamhet med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna samt identifierar eventuella flaskhalsar. OECD föreslår i sin rapport flera riktade lindringsåtgärder för att göra regleringen smidigare och förbättra affärsmiljön.

Enligt OECD kan de nationella bestämmelserna i vissa fall påverka valet av målland för investeringarna genom att öka kostnaderna för att bedriva affärsverksamhet. OECD:s rapport rekommenderar att digitala lösningar som minskar företagens administrativa börda vidareutvecklas och att Finlandsbilden förtydligas ytterligare. För att digitala lösningar ska kunna genomföras krävs samordning mellan olika aktörer samt resurser. Tillståndsförfarandena i anslutning till företagsverksamhet bör också påskyndas och utvecklas.

Rapporten rekommenderar också att företag i utländsk ägo mer aktivt inkluderas i revideringen av lagstiftningen om affärsverksamhet. Bedömningen av regleringens konsekvenser bör vidareutvecklas. OECD rekommenderar i sin rapport också till exempel att man i större utsträckning än tidigare satsar på att locka utländska företag till Finland och olika regioner i landet samt ytterligare ökar dialogen med företag med utländsk ägare som är verksamma i landet.

En del av de problem som lyfts fram i rapporten har redan identifierats. Till exempel programmet Talent Boost, som lockar internationella experter till Finland, inbegriper pågående reformer som gör det smidigare för yrkesmänniskor att komma in i landet genom att förfarandet för uppehållstillstånd påskyndas och tillträdet till språkstudier underlättas. Regeringen har som mål att den totala ökningen av 50 000 arbetskraftsinvandrare ska uppnås före 2030.

Enligt OECD:s rapport gagnar utländska direktinvesteringar Finland på många sätt. Även om andelen av företag i utländsk ägo var lite över 1 procent av de företag som var verksamma i Finland 2019, var deras andel av den sammanlagda ekonomiska omsättningen nästan en fjärdedel och de sysselsatte 18 procent av arbetskraften. Av utgifterna för forskning och utveckling utgjorde de utländska företagens andel nästan en tredjedel. Utländska företag öppnar också dörrar för Finlands ekonomi till globala produktionsnätverk och internationella marknader.

Ytterligare information:

Francesca Spinelli, Head of International Investment Statistics Unit, OECD, [email protected]
Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3662
Liisa Lundelin-Nuortio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8261
Kimmo Sinivuori, handelsråd, utrikesministeriet, tfn 295 350 061
Antti Aumo, Senior Director, Invest in Finland (Business Finland), tfn 040 505 0477
Ulla Hiekkanen-Mäkelä, Head of Talent Boost (Business Finland), tfn 050 557 7706

Tillbaka till toppen