Hyppää sisältöön

OECD:n raportti: Suomi jäämässä jälkeen ulkomaisten investointien hankinnassa – lisäpanostuksia tarvitaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2021 10.31
Tiedote

Suomi on jäämässä jälkeen talouteen suuntautuvissa ulkomaisissa sijoituksissa muihin Pohjoismaihin ja Baltian maihin verrattuna huolimatta maan avoimuudesta kaupalle ja investoinneille. Vuonna 2019 Suomeen suuntautuneiden ulkomaisten suorien sijoitusten kanta oli 31 prosenttia BKT:sta – vähemmän kuin vuonna 2010 ja huomattavasti alle näiden verrokkimaiden 49 prosentin keskiarvon.

Näin todetaan OECD:n 19.5.2021 julkaistussa raportissa ”The Impact of Regulation on International Investment in Finland”. Raportti vertailee Suomen investointitoimintaan liittyvää sääntely-ympäristöä muihin Pohjoismaihin ja Baltian maihin sekä tunnistaa mahdollisia pullonkauloja. OECD esittää raportissaan useita kohdennettuja kevennystoimenpiteitä sääntelyn sujuvoittamiseksi ja liiketoimintaympäristön parantamiseksi.

OECD:n mukaan kansallinen sääntely saattaa joissakin tapauksissa vaikuttaa investointien kohdemaan valintaan, sillä se lisää liiketoiminnan harjoittamisen kustannuksia. OECD:n raportti suosittaa yritysten hallinnollista taakkaa vähentävien digitaalisten ratkaisujen edelleen kehittämistä sekä maakuvan kirkastamista edelleen. Digitaalisten ratkaisujen toteutuminen vaatisi eri toimijoiden välistä koordinaatiota sekä resursseja. Myös yritystoimintaan liittyviä lupamenettelyjä tulisi nopeuttaa ja kehittää.

Raportti suosittaa myös, että ulkomaalaisomisteiset yritykset otettaisiin aktiivisemmin mukaan liiketoiminnan sääntelyn uudistamiseen. Sääntelyn vaikutusten arviointia tulisi kehittää edelleen. OECD suosittaa raportissaan myös esimerkiksi panostamaan aikaisempaa enemmän toimiin ulkomaisten yritysten houkuttelemiseksi Suomeen ja maan eri alueille sekä edelleen lisäämään vuoropuhelua maassa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten kanssa.

Osa raportissa esille nostetuista ongelmista on jo tunnistettu. Esimerkiksi kansainvälisiä osaajia Suomeen houkuttelevaan Talent Boost -ohjelmaan kuuluu käynnissä olevia uudistuksia, joilla sujuvoitetaan osaajien maahanpääsyä nopeuttamalla oleskelulupamenettelyä ja helpottamalla kieliopintoihin pääsyä. Hallituksen tavoitteena on, että 50 000 työperäisen maahanmuuttajan kokonaislisäys toteutuu vuoteen 2030 mennessä.

OECD:n raportin mukaan ulkomaiset suorat sijoitukset hyödyttävät merkittävästi Suomea monin tavoin. Vaikka ulkomaalaisessa omistuksessa olevien yritysten osuus oli hieman yli prosentin Suomessa toimivista yrityksistä vuonna 2019, niiden osuus talouden tuottamasta yhteenlasketusta liikevaihdosta oli lähes neljännes ja ne työllistivät 18 prosenttia työvoimasta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menoista ulkomaisten yritysten osuus oli lähes kolmannes. Ulkomaiset yritykset myös avaavat Suomen taloudelle ovia globaaleihin tuotantoverkkoihin ja kansainvälisille markkinoille.

Lisätiedot:

Head of International Investment Statistics Unit Francesca Spinelli, OECD, [email protected]
alivaltiosihteeri Petri Peltonen, TEM, p. 029 506 3662
neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, TEM, p. 029 504 8261
kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, UM, p. 295 350 061
Senior Director, Invest in Finland (Business Finland), Antti Aumo, p. 040 505 0477
Head of Talent Boost (Business Finland), Ulla Hiekkanen-Mäkelä, p. 050 557 7706

 
Sivun alkuun