Hoppa till innehåll

OECD rekommenderar: Forsknings- och innovationsverksamheten måste utvecklas som helhet

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2017 12.30
Pressmeddelande

OECD:s i dag offentliggjorda landsutvärdering av forsknings- och innovationsverksamheten i Finland lägger fram ett stort antal rekommendationer för att öka produktiviteten och ekonomins livskraft, för att utveckla kompetensen samt för att förbättra effekterna av forskningen. En av Finlands största utmaningar är att omvandla kunskap, forskningsresultat och nya idéer till innovationer på världsmarknaden.

OECD uppmanar Finland att effektivisera styrningen och effektfullheten av forsknings- och innovationspolitiken. Med tanke på näringslivet måste finansieringen för väsentlig forskning ökas. Växelverkan mellan högskolor, forskningsinstitut och företag måste intensifieras.

OECD rekommenderar att det utvecklas nya strategiska partnerskap med den privata och den offentliga sektorn samt att finansieringen för Teknologiska forskningscentralen VTT ökas. Allt större insatser måste göras på internationalisering av forskningen och innovationsverksamheten.

I syfte att uppnå mångsidighet i ekonomin uppmanar OECD Finland att prioritera radikala innovationsprojekt där det finns möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster med högt mervärde. OECD rekommenderar att forsknings- och innovationsverksamheten i SMF-företag ökas och ser intensifierat samarbete med stora företag som en metod för detta. OECD uppmanar Finland att också fästa vikt vid kvaliteten och kvantiteten av företags egna satsningar på innovationer.

”Forskning och innovationer är en resurs för förnyelse inom alla politiksektorer. Vi höjde redan finansieringen för forskning och innovationer vid halvtidsöversynen genom att bevilja Tekes 70 miljoner euro och Finlands Akademi 50 miljoner euro i ytterligare fullmakter för 2018 och 2019. Dessutom kapitaliserar vi innovationssystemet med sammanlagt 120 miljoner euro”, påpekar näringsminister Mika Lintilä

Kompetensen måste svara mot arbetslivets behov

För att kompetensen ska svara mot arbetslivets behov, uppmanar OECD Finland att identifiera behoven i den föränderliga världen och att anpassa studieprogrammen därefter. Även övergången från ett studieprogram eller universitet till ett annat måste underlättas.

I syfte att höja kvaliteten på utbildningen och forskningen rekommenderar OECD att Finland minskar uppsplittringen och ökar specialiseringen både inom och mellan utbildningsinstituten. Som metoder föreslår OECD att förvaltningsreformerna i forsknings- och högskolesektorn slutförs, att enheterna ska vara större än i nuläget och att det inrättas center för spetskompetens.  

”Framtagning av ny kunskap är en resurs för hela vårt samhälle. Detta arbete görs vid högskolor och forskningsinstitut. OECD:s rekommendationer stöder utmärkt de mål för vilka vi arbetar vid undervisnings- och kulturministeriet. Utspridda enheter måste sammanföras, verkningsfullheten och toppforskningen framhävas och det behövs mer samarbete”, berättar undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

”Exempelvis det nya universitetet i Tammerfors sammanför tre högskolor till en allt mer verkningsfull helhet. Högskolornas möjligheter till samarbete i undervisningen breddas. I april fattades beslut om programmet för flaggskeppsprojekt inom toppforskning", summerar ministern.

OECD gjorde en utvärdering av forsknings- och innovationspolitiken i Finland 2017 på uppdrag av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Ministerierna ville ha en internationellt uppskattad och oberoende syn på nuläget och reformbehoven för forsknings- och innovationssystemet i Finland.

Läs alla rekommendationer i och sammandraget av landsutvärderingen (översättning till finska)

OECD Reviews of Innovation Policy: Finland 2017 (hela rapporten på engelska)

Se även pressmeddelandet om de preliminära resultaten av landsutvärderingen

OECD: Finland behöver en ny vision för sin nationella forsknings- och innovationsverksamhet (ANM och UKM, 8.2.2017)

Ytterligare upplysningar
Antti Valle, industriråd, ANM, tfn 0295 060 140
Erja Heikkinen, vetenskapsråd, UKM, tfn 0295 330 101

Tillbaka till toppen