Hyppää sisältöön
Media

OECD suosittelee: Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa on kehitettävä kokonaisuutena

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2017 12.30
Tiedote
Ylijohtaja Ilona Lundström ja OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi

OECD:n tänään julkistettu Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maa-arviointi esittelee lukuisia suosituksia tuottavuuden, talouden elinvoimaisuuden lisäämiseksi, osaamisen kehittämiseksi sekä tutkimuksen vaikuttavuuden parantamiseksi. Suomen suurimpia haasteita on tiedon tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi maailmanmarkkinoille.

OECD kehottaa Suomea tehostamaan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan ohjausta ja vaikuttavuutta. Elinkeinoelämän kannalta olennaisen tutkimuksen rahoitusta on lisättävä. Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta on tiivistettävä.

OECD suosittaa uusien yksityisen ja julkisen sektorin strategisten kumppanuuksien kehittämistä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n rahoituksen lisäämistä. Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymiseen on panostettava aiempaa voimakkaammin.

Talouden monipuolistamiseksi OECD kehottaa priorisoimaan radikaaleja innovaatiohankkeita, joissa on mahdollisuuksia uusien korkean lisäarvon tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. OECD suosittaa pk-yritysten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisäämistä ja näkee siihen yhtenä keinona yhteistyön syventämisen suurten yritysten kanssa. OECD kehottaa kiinnittämään huomiota myös yritysten omien innovointipanostusten laatuun ja määrään.

”Tutkiminen ja innovointi ovat kaikkien politiikkalohkojen uusiutumisen voimavara.  Lisäsimmekin jo puolivälitarkastelussa tutkimus- ja innovaatiorahoitusta myöntämällä Tekesille lisävaltuuksia 70 miljoonaa ja Suomen Akatemialle 50 miljoonaa euroa vuosille 2018 ja 2019. Tämän lisäksi pääomitamme innovaatiosysteemiä yhteensä 120 miljoonalla eurolla”, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä

Osaamisen on kohdattava työelämän tarpeet

Jotta osaaminen vastaisi työelämän tarpeita, OECD kehottaa tunnistamaan muuttuvan maailman tarpeet ja muokkaamaan opinto-ohjelmia niiden mukaisesti. Myös opinto-ohjelmasta tai yliopistosta toiseen vaihtamista olisi helpotettava.

Koulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiseksi OECD suosittaa vähentämään pirstaleisuutta ja lisäämään erikoistumista niin koulutuslaitosten sisällä kuin välilläkin. Keinoina OECD ehdottaa hallinnollisten uudistusten saattamista loppuun tutkimus- ja korkeakoulusektorilla, nykyistä suurempia yksiköitä ja huippuosaamisen keskuksia.  

”Uuden tiedon luominen on koko yhteiskuntamme voimavara. Tätä työtä tehdään korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. OECD:n suositukset tukevat erinomaisesti niitä tavoitteita, joiden puolesta työskentelemme opetus- ja kulttuuriministeriössä. Pirstaleiset yksiköt on koottava yhteen, vaikuttavuutta ja huippututkimusta on korostettava, yhteistyötä tarvitaan lisää”, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

”Esimerkiksi Tampereen uusi yliopisto tuo kolme korkeakoulua yhdeksi, entistä vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi. Korkeakoulujen opetusyhteistyön mahdollisuuksia laajennetaan. Huhtikuussa päätettiin huippututkimuksen lippulaivat -ohjelman käynnistämisestä", ministeri kertoo.

OECD laati Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan arvioinnin 2017 TEM:n ja OKM:n toimeksiannosta. Ministeriöt halusivat saada kansainvälisesti arvostetun ja riippumattoman näkemyksen Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän nykytilasta ja uudistamistarpeista.

Tutustu maa-arvioinnin kaikkiin suosituksiin ja yhteenvetoon (suomennos)

OECD Reviews of Innovation Policy: Finland 2017 (koko raportti englanniksi)

Katso myös tiedote maa-arvioinnin ennakkotuloksista
OECD: Suomi tarvitsee uuden kansallisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vision (TEM ja OKM, 8.2.2017)

Lisätietoja
teollisuusneuvos Antti Valle, TEM, puh. 0295 060 140
tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen, OKM, puh. 0295 330 101

 
Sivun alkuun