Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Olli Koski utnämnd till direktör vid arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet
24.11.2016 13.44
Pressmeddelande

Politices magister Olli Koski har vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 24 november 2016 utnämnts till direktör vid arbets- och näringsministeriets närings- och innovationsavdelning för tiden 9.1.2017–30.11.2021. Uppgiften är ny och stöder ministeriets högsta ledning i förverkligandet av regeringsprogrammets mål med anknytning till närings- och sysselsättningspolitiken, i utformandet av tillväxtpolitiken samt i fråga om omvärldsanalyser och konsekvensbedömningar.

Olli Koski är politices magister. Han har tidigare arbetat som chefsekonom inom näringsfrågor vid en facklig centralorganisation.

Som Koskis styrkor med tanke på uppgiften betraktades hans ingående kännedom om samhällsekonomisk politik samt arbetsmarknads-, sysselsättnings- och näringspolitik. Koski har också mångsidig erfarenhet av tillväxt-, sysselsättnings- och konkurrenskraftsförhandlingar, och dessutom har han via sitt arbete och sina förtroendeuppdrag fått god kännedom om offentliga finansieringsinstrument och skapat sig ett omfattande nätverk.

Sammanlagt 32 personer sökte uppgiften som direktör.

Ytterligare upplysningar:
Ilona Lundström, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 046 920 2344
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0221

Tillbaka till toppen