Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Modellen för jobbsökning på eget initiativ är ingen ny aktiv modell

Arbets- och näringsministeriet
10.1.2018 11.29
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsministeriet har redan från våren 2017 beretts en modell för jobbsökning på eget initiativ. Syftet med reformen är att intensifiera arbetssökandenas jobbsökning på eget initiativ och å andra sidan att skapa klarhet i påföljderna i samband med utkomstskyddet för arbetslösa.

En central fråga i beredningen är hur man definierar vad som kan betraktas som aktiv jobbsökning. Det är inte fråga om en ny skyldighet, eftersom arbetssökande redan för närvarande har skyldighet att söka arbete aktivt.

– Arbetslösa arbetssökande föreläggs inte överlappande påföljder, utan beredningen samordnas med den aktiva modellen för utkomstskyddet, som trädde i kraft vid ingången av året, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

– Regeringens sysselsättningsfrämjande åtgärder bör granskas som en helhet. Inom helheten görs det lättare för arbetslösa att bli företagare och främjas studier under arbetslöshetstid. Samtidigt som det av arbetslösa förutsätts aktiv jobbsökning, utvecklar vi de tjänster som stöder jobbsökning och främjar sysselsättning, säger minister Lindström.

Den ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som underlättar startandet av företagsverksamhet trädde i kraft redan vid årsskiftet. Även villkoren för rörlighetsunderstöd luckrades upp. Regeringen bereder också en proposition för att förbättra arbetslösas möjligheter till studier med hjälp av utkomstskydd för arbetslösa. En proposition om detta kommer att lämnas under våren 2018.

Avsikten är att lagförslaget om jobbsökning på eget initiativ lämnas till riksdagen år 2018. Tidtabellen för och innehållet i lagförslaget preciseras i takt med att beredningen framskrider. Kommentarer om modellen för jobbsökning på eget initiativ samlades in under ett remissförfarande som inleddes den 8 maj 2017 och avslutades den 16 juni 2017. Utlåtandena om lagutkastet finns på arbets- och näringsministeriets sida Projekt. (på finska) Ministeriet har gått igenom utlåtandena och bedömer om propositionen eventuellt behöver ändras.

Frågor och svar om utkastet till lag

Ytterligare upplysningar:
Tiina Korhonen, regeringsråd, ANM, 0295 047 076
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

Tillbaka till toppen