Hyppää sisältöön

Omatoimisen työnhaun malli ei ole uusi aktiivimalli

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2018 11.29
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriössä on jo keväästä 2017 valmisteltu omatoimisen työnhaun mallia. Uudistuksella halutaan tehostaa työnhakijoiden omatoimista työnhakua ja toisaalta selkiyttää työttömyysturvaan liittyviä seuraamuksia.

Valmistelussa keskeinen kysymys on sen määritteleminen, mitä pidetään aktiivisena työnhakuna. Kyseessä ei ole uusi velvoite, sillä työnhakijalla on nykyisinkin velvollisuus hakea aktiivisesti työtä.

– Työttömälle työnhakijalle ei tule päällekkäisiä seuraamuksia, vaan valmistelu sovitetaan yhteen vuoden alusta voimaan tulleen työttömyysturvan aktiivimallin kanssa, työministeri Jari Lindström toteaa.

– Hallituksen työllisyyttä edistäviä toimia tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa muun muassa helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja edistetään opiskelua työttömyysaikana. Samalla, kun työttömältä edellytetään aktiivista työnhakua, kehitämme työnhakua tukevia ja työllistymistä edistäviä palveluja, ministeri Lindström sanoo.

Yritystoiminnan aloittamista helpottava työttömyysturvalain muutos tuli jo voimaan vuodenvaihteessa. Myös liikkuvuusavustuksen saamisedellytyksiä laajennettiin. Hallitus valmistelee myös esitystä työttömien opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi työttömyysturvan avulla. Tätä koskeva esitys annetaan kevätkaudella 2018.

Omatoimista työnhakua koskeva lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2018. Lakiesityksen aikataulu ja sisältö tarkentuvat valmistelun edetessä. Omatoimisen työnhaun mallista on kerätty palautetta lausuntokierroksella, joka alkoi 8.5.2017 ja päättyi 16.6.2017. Lakiluonnoksesta annetut lausunnot löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön hankkeet -sivulta. Ministeriö on käynyt lausuntopalautteen läpi ja arvioi mahdollisia muutostarpeita esitykseen.

Kysymyksiä ja vastauksia lakiluonnoksesta

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tiina Korhonen, TEM, p. 0295 047 076
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236

 
Sivun alkuun