Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Små och medelstora företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft

26.9.2016 9.30
Pressmeddelande

Regionerna bedömer att den ekonomiska utvecklingen i regionerna kommer att fortsätta i positiv riktning under den närmaste tiden. En förändring till det bättre kunde ses redan i våras, och nu tror ingen av regionerna längre att den ekonomiska utvecklingen kommer att gå nedåt. Även om den allmänna bilden är positiv, är tillväxtförväntningarna fortfarande måttliga.

. Dessa uppgifter framgår av rapporten Regionala utvecklingsutsikter 2/2016, som offentliggjordes i Lahtis måndagen den 26 september 2016. Materialet till rapporten har samlats in under september 2016.

– Arbetslösheten fortsätter sjunka och det finns allt fler lediga jobb. Långtidsarbetslösheten kommer dock att vara problematisk. På olika håll i landet har man återigen börjat märka av problem med att få tag på arbetskraft, bedömer Jouko Nieminen, som är strategidirektör vid utvecklings- och förvaltningscentret och en av dem som har utarbetat rapporten.

Att det skett ett uppsving i byggandet syns positivt i synnerhet i landskapscentrumen.  Exempelvis i Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo- och Joensuuregionen är byggandet av stor betydelse när det gäller förbättringen av ekonomin. Nya beställningar för marinindustrin förbättrar utsikterna i synnerhet i Åbo- och Raumoregionen, men via underleverantörskedjan sprids de positiva effekterna till hela landet. Skogsindustrins stora investeringar ligger bakom den ekonomiska tillväxten i Mellersta Finland, och investeringsplanerna inom branschen i fråga är fortfarande omfattande. 

Brytningsskedet inom handelsbranschen fortgår, och utsikterna för branschen är osäkra. Inom jordbruket fortsätter svårigheterna framför allt på grund av lägre producentpriser.

I många regioner har arbetslösheten börjat minska och antalet lediga jobb ökat. Även om arbetsmarknaden har piggnat till väntar man sig att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka.

– Att de små och medelstora företagen har en stark tro på en positiv konjunkturutveckling är en lovande signal, särskilt eftersom vi vet att de små och medelstora företagens betydelse som sysselsättare och skapare av nya arbetstillfällen är central för byggandet av tillväxt i Finland, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström. Under de senaste tio åren har 128 000 av 133 000 nya arbetstillfällen uppstått i företag med mindre än tio anställda.

I rapporten om de regionala utvecklingsutsikterna, som ges ut två gånger per år, sammanställs närings-, trafik- och miljöcentralernas och övriga regionutvecklares uppfattningar om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och närings-, trafik och miljöcentralernas verksamhetsområden. Rapporten för hösten 2016 finns på adressen www.temtoimialapalvelu.fi. En videoupptagning från offentliggörandet av publikationen kommer att läggas ut på samma adress senast den 27 september.

Ytterligare upplysningar:
Jouko Nieminen, strategidirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 0295 022 769
Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen