Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Experterna på bättre lagstiftning tjuvstartar inför Finlands EU-ordförandeskap

Arbets- och näringsministeriet 26.6.2019 9.35 | Publicerad på svenska 27.6.2019 kl. 9.41
Nyhet

Medborgarna gynnas av att onödiga kostnader eller hinder inte står i vägen för ekonomisk verksamhet. På EU-mötet om bättre lagstiftning, som hålls i Helsingfors, diskuteras möjliggörande lagstiftning, försök och framför allt framtiden.

Finlands EU-ordförandeskap infaller vid en tidpunkt då diskussioner om framtiden passar bra. Diskussionsämnena på tjänstemannamötet om bättre lagstiftning, som ordnas i Helsingfors den 27–28 juni, är bland annat en möjliggörande lagstiftning, försök, efterhandsutvärdering av lagändringar samt utsikterna för bättre lagstiftning i Europa på 2020-talet.

Mötet har som mål att hitta nya infallsvinklar och tillvägagångssätt. Samtidigt fungerar mötet som startskott för de kommande sex månadernas arbete med bättre lagstiftning.

– Finland vill under sitt EU-ordförandeskap framför allt fördjupa diskussionen om målen för och betydelsen av bättre lagstiftning till exempel när det gäller EU:s hållbara tillväxt, säger Anu Laitinen, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet.

En tydlig, förutsägbar, möjliggörande lagstiftning stärker konkurrenskraften

Vad avser bättre lagstiftning noga taget? I en del av EU:s medlemsländer, som Danmark, Holland och Storbritannien, är utvecklingen av lagstiftning en viktig del av konkurrenskraftspolitiken. I andra länder, som Frankrike och Belgien, lyfts lagstiftningens roll fram som en del av rättspolitiken. 

Bättre lagstiftning innebär att man utvecklar lagstiftningen, men bättre lagstiftningen är inte enbart det. I praktiken betyder bättre lagstiftning att lagstiftningen blir smidigare och att lagar och förordningar är fungerande, smidiga och rättvisa för både medborgarna och företagen.

”Dessutom är det viktigt att beredningen av lagstiftningen är öppen och att konsekvenserna av lagstiftningen bedömts ingående”, sammanfattar Anu Laitinen.

I mötet på hög nivå, som ordnas i Helsingfors den 27–28 juni, deltar experter på utveckling av lagstiftning. De kommer från EU-länderna, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen, OECD och Finland. Följ på Twitter: #EU2019FI #parempisääntely #BetterRegulation

Finlands EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2019.

Mer information:
Anu Laitinen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 295 047 164
Erno Mähönen, specialsakkunnig, ANM, tfn +358 295 047 066

Tillbaka till toppen