Hoppa till innehåll

Pekka Ala-Pietilä ordförande för EU:s grupp för artificiell intelligens

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2018 10.05 | Publicerad på svenska 29.6.2018 kl. 8.11
Nyhet

Pekka Ala-Pietilä har utsetts till ordförande för EU:s högnivåexpertgrupp för artificiell intelligens. Gruppen High-Level Group on Artificial Intelligence utnämndes av EU-kommissionen i juni och höll sitt första möte den 27 juni 2018.

Ala-Pietilä har utnämnts till uppgiften tack vare sin erfarenhet, sitt synsätt och sitt sätt att leda. Ala-Pietilä leder också Finlands program för artificiell intelligens, som tillsatts av näringsminister Mika Lintilä

Gruppen ska före utgången av 2018 lägga fram ett förslag till etiska riktlinjer i fråga om artificiell intelligens. Dessutom ska den till sommaren 2019 bereda ett förslag till konkurrenskraftstrategi med avseende på artificiell intelligens. Dessa bidrar med underlag till prioriteringarna för EU:s kommande fleråriga budgetram 2021–2027 och följande kommission. 

Gruppen består av 52 medlemmar, som representerar bland annat företag, forskningsinstitut och organisationer. Kommissionen utsåg medlemmarna bland över 500 kandidater på basis av öppen ansökan. 

Mer information om gruppen finns på EU-kommissionens webbplats.

Tillbaka till toppen