Hoppa till innehåll

Pertti Korhonen blir ordförande för Business Finlands direktion

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2017 14.29
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 28 december 2017 direktionen för Innovationsfinansieringsverket Business Finland för mandattiden 1.1.2018 – 31.12.2019. Till ordförande för direktionen utnämndes styrelseproffset Pertti Korhonen och till vice ordförande understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet.

Övriga medlemmar i direktionen är partner Timo Ahopelto (Lifeline Ventures Oy), affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi (Finnvera Abp), överdirektör Leena Vestala (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland), styrelseordförande Miia Porkkala (Aho Group Oy) samt understatssekreterare Markku Keinänen (utrikesministeriet).

Statsrådet utnämnde den 28 juni 2017 samma personer till medlemmar Innovationsfinansieringsverket Tekes direktion. Även Finpros bolagsstämma utnämnde den 30 maj 2017 samma personer till medlemmar i Finpros styrelse. Tekes direktion och Finpros styrelse har tillsammans fungerat som en s.k. förändringsdirektion när Tekes och Finpro fusionerats och blivit Business Finland.

Bolaget Business Finland får i början av 2018 en intern styrelse som består av finansieringsverkets och bolagets anställda. Den strategiska ledningen av Business Finland koncentreras till finansieringsverkets generaldirektör och direktion.

Republikens President stadfäste den 28 december 2017 lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och bestämde att lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

I och med sammanslagningen bildas en ny aktör av Finpro, som tillhandahåller tjänster för internationalisering, investering och främjande av turismen, och av Tekes, som erbjuder innovationsfinansiering. Business Finlands uppgift är att fungera som en katalysator för tillväxt och att skapa möjligheter för Finland genom innovationer och internationell tillväxt.

Genom ändringen skapas också klarhet i handlingsmodellen Team Finland och bildas en starkare innovations- och internationaliseringsaktör som betjänar företag.

Korhonen har bred erfarenhet av att leda exportföretag med global verksamhet. Han har tidigare varit vd för Outotec Oyj och Elektrobit Oyj samt innehaft olika ansvarsfulla befattningar vid Nokia Abp. För närvarande är han medlem i flera börsbolags och tillväxtbolags styrelser.

Statsrådet´s beslut om direktionen för Innovationsfinansieringsverket Business Finland för mandattiden 1.1.2018 – 31.12.2019 (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Mikko Huuskonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3732

.

 

Tillbaka till toppen