Johtokunnan asettaminen TEM/2017/207

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.12.2017 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2019

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Anne Rothovius, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063532
Asia
KOKOONPANO: Puheenjohtaja: Hallitusammattilainen Pertti Korhonen Varapuheenjohtaja: Alivaltiosihteeri Petri Peltonen (työ- ja elinkeinoministeriö) Jäsenet: Partner Timo Ahopelto (Lifeline Ventures Oy) Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi (Finnvera Oyj) Ylijohtaja Leena Vestala (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) Hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala (AhoGroup Oy) Alivaltiosihteeri Markku Keinänen (ulkoasiainministeriö) Toimielimen kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a § 2 momentin vaatimukset.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan ja nimittää johtokunnan puheenjohtajaksi hallitusammattilainen Pertti Korhosen ja varapuheenjohtajaksi alivaltiosihteeri Petri Peltosen työ- ja elinkeinoministeriöstä toimikaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio