Hoppa till innehåll

Pertti Korhonen ny ordförande för Tekes direktion

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 12.27
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde den 28 juni 2017 Innovationsfinansieringsverket Tekes direktion för tre år framåt. Till ordförande för direktionen utnämndes styrelseproffset Pertti Korhonen och till vice ordförande understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet.

Korhonen har bred erfarenhet av att leda exportföretag med global verksamhet. Han har tidigare varit vd för Outotec Oyj och Elektrobit Oyj samt innehaft olika ansvarsfulla befattningar vid Nokia Abp. För närvarande är han medlem i flera börsbolags och tillväxtbolags styrelser.

Till medlemmar i Tekes direktion utnämnde regeringen följande personer: partner Timo Ahopelto (Lifeline Ventures Oy), affärsområdesdirektör Katja Keitaanniemi (Finnvera Abp), överdirektör Leena Vestala (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland), styrelseordförande Miia Porkkala (Aho Group Oy) samt understatssekreterare Markku Keinänen (utrikesministeriet).

Den 30 maj 2017 utnämnde Finpros bolagsstämma samma personer till medlemmar i Finpros styrelse. Tekes direktion och Finpros styrelse fungerar tillsammans som en s.k. förändringsdirektion när Tekes och Finpro ska fusioneras och bli Business Finland. Business Finland-reformen framskrider enligt tidsplanen och avsikten är att den nya organisationen ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2018. Genom reformen görs verksamhetsmodellen Team Finland klarare, och samtidigt byggs en starkare innovations- och internationaliseringsaktör för att betjäna företagen.

Direktionens mandatperiod sträcker sig från den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020.

Ytterligare upplysningar:
Ilona Lundström, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186
Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3532

Tillbaka till toppen