Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

SMF-branschbarometer: Förväntansfull stämning bland SMF-företag inom social- och hälsobranschen

Arbets- och näringsministeriet
12.12.2016 11.12 | Publicerad på svenska 12.12.2016 kl. 16.33
Pressmeddelande

De små och medelstora företagen inom branschen för social- och hälsotjänster tror på en positiv konjunkturutveckling. Av företagen inom branschen tror 32 % att de allmänna konjunkturutsikterna kommer att förbättras under året, medan 11 % tror att utsikterna kommer att försämras. En majoritet, 57 %, av de SMF-företag som svarat på barometerundersökningen väntar sig dock att konjunkturläget kommer att förbli likadant som nu.

Utsikterna för branschen förbättrades jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Förväntningarna på en positiv konjunkturutveckling var lite lägre inom social- och hälsobranschen än i jämförelsebranscher inom industri och andra tjänster. Konjunkturförväntningarna i fråga om personalens storlek var också lite positivare än i fjol.  Måttliga tillväxtförväntningar hade företagen inom social- och hälsobranschen bl.a. i fråga om affärsverksamheten, lönsamheten, soliditeten och antalet beställningar.

Bland SMF-företagen inom social- och hälsobranschen finns det färre företag som strävar efter stark tillväxt och måttlig tillväxt jämfört med bland SMF-företagen i jämförelsebranscher. I branschen finns däremot fler SMF-företag som strävar efter att behålla sin position och sådana som saknar tillväxtmål jämfört med andra grupper. Endast två procent av de som svarade bedömer att deras företag kommer att upphöra med verksamheten nästa år. Investeringar och personalfortbildning är de vanligaste åtgärderna för förnyelse inom företagen.

Internationaliseringen bland företagen inom social- och hälsobranschen ligger på en mer blygsam nivå än inom de branscher som ingick i jämförelsen. Export eller affärsverksamhet utomlands bedrivs av sex procent av SMF-företagen inom branschen, och av dessa bedrivs direkt export av en tredjedel. Å andra sidan har företagen inom branschen flest utländska samföretag eller dotterföretag jämfört med företagen i de branscher som ingick i jämförelsen.

De tre områden där det finns störst behov av utveckling i SMF-företagen inom branschen är marknadsföring och försäljning, samarbete/nätverkande och underentreprenad samt personalutveckling och personalfortbildning. SMF-företagen såg det allmänna konjunkturläget och ekonomiska läget, resursfaktorer och konkurrensläget som de tre största hindren för utveckling.

Uppgifterna framgår av en SMF-branschbarometer om social- och hälsobranschen. Barometerundersökningen genomfördes av Taloustutkimus Oy på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet.

Social- och hälsobranschen är en av de viktigaste nya tillväxtbranscherna i Finland. Exempelvis den åldrande befolkningen, utvecklingen av individuella behandlingar samt digitaliseringen gör att det öppnar sig en stor internationell marknad för branschen. De gynnsamma tillväxtutsikterna främjas också av social- och hälsovårdsreformen, som efterlyser en ny slags marknad för nya lösningar och innovationer. Den planerade valfrihetsmodellen stöder små och medelstora företags möjligheter att fungera på marknaden och utveckla nya digitala och innovativa servicemodeller.

– Enligt barometern råder det en förväntansfull stämning inom branschen, eftersom de potentiella tillväxtmöjligheterna inte ännu har realiserats som tillväxtförväntningar i företagen inom branschen, konstaterar Jaana Lappi, projektchef inom området hälsa och välfärd vid arbets- och näringsministeriet.

ANM Branschtjänsts separata rapport om konjunkturbilden hos små och medelstora företag inom social- och hälsobranschen hösten 2016 finns att läsa på finska på adressen www.temtoimialapalvelu.fi/files/2735/Pk-toimialabarometri_Sosiaali-_ja_terveyspalvelut_Syksy_2016.pdf

Ytterligare upplysningar:
Jaana Lappi, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2658
Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen