Hyppää sisältöön

Pk-toimialabarometri: Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yrityksissä odottava tunnelma

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2016 11.12
Tiedote

Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yrityksissä uskotaan suhdanteiden positiiviseen kehitykseen. 32 prosenttia alan yrityksistä uskoo, että yleiset suhdannenäkymät paranevat lähimmän vuoden aikana, kun taas 11 prosenttia uskoo näkymien huononevan. Valtaosa vastanneista, 57 prosenttia pk-yrityksistä, odottaa kuitenkin suhdanteiden pysyvän ennallaan.

Alan näkymät parantuivat verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaa. Odotukset suhdanteiden positiiviseen kehittymiseen olivat sosiaali- ja terveysalalla hieman matalammat kuin vertailutoimialoilla teollisuudessa ja muissa palveluissa.

Suhdanneodotukset henkilökunnan määrän osalta olivat myös hieman positiivisemmat kuin edellisenä vuonna.  Maltillisia kasvuodotuksia oli sosiaali- ja terveysalan yrityksillä mm. liiketoiminnan, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja tilausten määrän osalta.

Sosiaali- ja terveyspalvelualan pk-yrityksissä on vähemmän voimakasta kasvua ja maltillista kasvua hakevia yrityksiä kuin vertailutoimialojen pk-yrityksissä. Asemansa säilyttämään pyrkiviä sekä vailla kasvutavoitteita olevia pk-yrityksiä on alalla muita ryhmiä enemmän. Vain kaksi prosenttia vastaajista arvioi yrityksensä toiminnan loppuvan seuraavan vuoden aikana. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Sosiaali- ja terveysalan yritysten kansainvälistyminen on vaatimattomampaa kuin selvityksen vertailussa mukana olleilla muilla toimialoilla. Alan pk-yrityksissä vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla on kuudella prosentilla ja näistä suoraa vientiä on kolmasosalla. Toisaalta alan yrityksillä oli eniten ulkomaisia yhteisyrityksiä tai tytäryrityksiä verrattuna mukana olleisiin vertailualoihin.

Kolme eniten merkityksellistä kehittämistarvetta alan pk-yrityksissä olivat markkinoinnissa ja myynnissä, yhteistyössä/verkottumisessa ja alihankinnassa sekä henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Pk-yritykset tunnistivat kolmeksi pahimmaksi kehittämisen esteeksi yleisen suhdanne- ja taloustilanteen, resurssitekijät sekä kilpailutilanteen.

Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysalan pk-toimialabarometrista. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Sosiaali- ja terveysala on Suomen keskeisiä uusia kasvualoja. Esimerkiksi väestön ikääntyminen, yksilöllisten hoitojen kehittyminen ja digitalisaatio avaavat toimialalle laajat kansainväliset markkinat. Suotuisia kasvunäkymiä edistää myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, joka peräänkuuluttaa uudenlaista markkinaa uusille ratkaisuille ja innovaatioille.  Valinnanvapausmalli tukee pk-yritysten mahdollisuuksia toimia markkinoilla sekä kehittää uusia innovatiivisia ja digitaalisia palvelumalleja.

- Barometrin mukaan alalla on odottava tunnelma, sillä potentiaaliset kasvun mahdollisuudet eivät ole vielä realisoituneet kasvuodotuksiksi alan yrityksissä, toteaa terveyden ja hyvinvoinnin hankepäällikkö Jaana Lappi työ- ja elinkeinoministeriöstä.

TEM toimialapalvelun erillisraportti sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten suhdannekuvasta syksyn 2016 osalta on luettavissa osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi/files/2735/Pk-toimialabarometri_Sosiaali-_ja_terveyspalvelut_Syksy_2016.pdf

Lisätiedot:
hankepäällikkö Jaana Lappi, TEM, puh. 029 506 2658
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

 
Sivun alkuun