Hoppa till innehåll

Konkurrensövervakningen i Norden effektiviseras genom nytt avtal

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2018 10.27 | Publicerad på svenska 29.11.2018 kl. 13.34
Nyhet

Ett nytt statsfördrag effektiviserar samarbetet mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna. Till samarbetsformerna hör bl.a. konkurrensmyndigheternas meddelanden till varandra om aktuella utredningar, informationsutbytet mellan myndigheterna samt begäranden av information mellan myndigheterna och biståndet vid inspektioner hos företag på begäran av andra konkurrensmyndigheter. Avtalet träder i kraft den 29 november 2018.

I samband med den konkreta konkurrensövervakningen har det uppdagats konkurrensbegränsningar som företag med verksamhet i flera nordiska länder deltagit i och som därmed snedvridit den sunda och fungerande konkurrensen inom flera nordiska länder. Det har redan tidigare funnits ett avtal om samarbete mellan nordiska konkurrensmyndigheter, men Finland har inte varit part till avtalet, eftersom man i Finland tänkt att det samarbete mellan konkurrensmyndigheterna som baserar sig på EU-bestämmelserna möjliggör ett tillräckligt omfattande samarbete.

Det är dock osäkert om det samarbete mellan flera nordiska länder för att utreda konkurrensbegränsningar som baserar sig på EU-lagstiftningen skulle vara tillräckligt, eftersom EU-lagstiftningen möjliggör endast samarbete mellan EU-medlemsstaterna. Samarbetet mellan EU:s medlemsstater förutsätter dessutom att det s.k. handelskriteriet uppfylls.  Med handelskriteriet avses det att ett förfarande som är föremål för utredningsåtgärder ska vara ägnat att påverka handeln mellan två eller flera av EU:s medlemsstater. Dessutom lämnas samarbetet vid tillsynen över företagsförvärv helt utanför det samarbete som EU-regleringen möjliggör.

Det nya avtal som nu träder i kraft gör det möjligt för de nordiska konkurrensmyndigheterna att samarbeta oberoende av EU-medlemskapet och handelskriteriet. När samarbetet möjliggörs, effektiveras utredningen av de konkurrensbegränsningar som berör flera nordiska länder, vilket å sin sida främjar tryggandet av sådan sund och fungerande konkurrens som gagnar både företagen och konsumenterna.

Ytterligare information: 

Iiro Ihanamäki, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7217

Tillbaka till toppen