Hyppää sisältöön

Pohjoismainen kilpailuvalvonta tehostuu uudella sopimuksella

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2018 10.27
Uutinen

Uusi valtiosopimus tehostaa pohjoismaisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa kilpailuviranomaisten keskinäiset ilmoitukset käynnissä olevista selvityksistä, tietojenvaihto sekä avunanto yrityksiin kohdistuvien tarkastusten ja tietopyyntöjen suorittamisessa. Sopimus tulee voimaan 29.11.2018.

Käytännön kilpailuvalvonnassa on havaittu sellaisia kilpailunrajoituksia, joihin osallistuneet yritykset ovat toimineet ja vääristäneet tervettä ja toimivaa kilpailua useamman Pohjoismaan alueella. Kilpailuviranomaisten yhteistyöstä on jo aiemmin ollut sopimus, johon Suomi ei kuitenkaan kuulunut, koska EU-sääntelyyn perustuvan kilpailuviranomaisten välisen yhteistyön ajateltiin mahdollistavan riittävän laajan yhteistyön. 

EU-sääntelyyn perustuvan yhteistyön riittävyys useamman Pohjoismaan alueella toteutettujen kilpailunrajoitusten selvittämiseksi on kuitenkin epävarmaa, sillä EU-sääntely mahdollistaa yhteistyön vain EU-jäsenvaltioiden välillä. EU-jäsenvaltioiden välilläkin yhteistyö edellyttää ns. kauppakriteerin täyttymistä. Kauppakriteerillä tarkoitetaan sitä, että selvitystoimenpiteiden kohteena olevan menettelyn on oltava omiaan vaikuttamaan kahden tai useamman EU-jäsenvaltion väliseen kauppaan. Lisäksi yhteistyö yrityskauppavalvonnassa jää kokonaisuudessaan EU-sääntelyn mahdollistaman yhteistyön ulkopuolelle.

Nyt voimaan astuva uusi sopimus mahdollistaa pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyön EU-jäsenyydestä ja kauppakriteeristä riippumatta. Yhteistyön mahdollistaminen tehostaa useamman Pohjoismaan alueella toimivien kilpailunrajoitusten selvittämistä ja edistää siten sekä yrityksiä että kuluttajia hyödyttävän terveen ja toimivan kilpailun turvaamista.

Lisätiedot: 

erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, TEM, puh. 029 504 7217

 
Sivun alkuun