Hoppa till innehåll

Effektivare nordiskt samarbete i konkurrensfrågor

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 16.13
Pressmeddelande

Samarbetet mellan konkurrensmyndigheterna i de nordiska länderna stärks genom ett samarbetsavtal. På detta sätt säkerställs ett effektivt genomförande av konkurrensregler. Regeringen lämnade en proposition om saken till riksdagen den 19 december 2017.

En effektivisering av samarbetet mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna behövs, eftersom det samarbete som den gällande regleringen möjliggör inte är tillräckligt med tanke på ett effektivt verkställande av konkurrenslagen. Samarbetsformer enligt bestämmelserna i samarbetsavtalet är underrättelser om utredningsåtgärder, informationsutbyte, inhämtande av information och vidtagande av andra utredningsåtgärder på en annan nordisk konkurrensmyndighets vägnar samt bistående vid inspektioner.

Med den regeringsproposition som nu lämnats till riksdagen inhämtas riksdagens godkännande av ett statsfördrag som Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör undertecknat den 8 september 2017 efter att republikens president den 25 augusti 2017 beviljat fullmakt för undertecknande.

Se också Konkurrens- och konsumentverkets pressmeddelande om undertecknandet

ANM:s regeringspropositioner återfinns på adressen tem.fi/paatokset (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Iiro Ihanamäki, sakkunnig, ANM, tfn 029 504 7217
Virve Haapajärvi, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 7027

Tillbaka till toppen