Hyppää sisältöön

Pohjoismainen yhteistyö kilpailuasioissa tehostuu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2017 16.13
Tiedote

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä vahvistetaan yhteistyösopimuksella. Näin varmistetaan kilpailusääntöjen tehokas täytäntöönpano. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 19.12.2017.

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyön tehostaminen on tarpeen, sillä nykysääntelyn mahdollistama yhteistyö ei ole riittävää kilpailulain tehokkaan täytäntöönpanon kannalta. Sopimuksen määräysten mukaisia yhteistyön muotoja ovat ilmoitukset selvitystoimenpiteistä, tietojenvaihto, tietopyyntöjen ja muiden selvitystoimenpiteiden suorittaminen toisen Pohjoismaan kilpailuviranomaisen puolesta sekä avustaminen tarkastusten suorittamisessa.

Nyt annetulla hallituksen esityksellä annetaan eduskunnalle hyväksyttäväksi valtiosopimus, jonka Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja allekirjoitti 8.9.2017 tasavallan presidentin myönnettyä allekirjoitusvaltuudet 25.8.2017.

Katso myös KKV:n tiedote allekirjoituksesta

Hallituksen esitykset löytyvät osoitteesta tem.fi/paatokset

Lisätiedot:
Asiantuntija Iiro Ihanamäki, TEM, p. 029 504 7217
Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, p. 029 504 7027

 
Sivun alkuun