Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i insamlingen av arbetstagares personuppgifter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 14.02
Pressmeddelande

Förslaget förtydligar arbetsgivares rätt att samla in arbetstagares personuppgifter. Målet med ändringen är att göra bestämmelserna klarare i förhållande till dataskyddsförordningen och praxisen i arbetslivet. Regeringen lämnade sin proposition med förslag till ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet till riksdagen den 24 mars 2022.

Insamling av en arbetstagares personuppgifter från någon annan än arbetstagaren själv förutsätter i regel arbetstagarens samtycke. I fortsättningen behövs inget samtycke när en arbetsgivare under anställningsförhållandet samlar in arbetstagares personuppgifter för att arbetsgivarens rättigheter eller skyldigheter enligt lag ska kunna tillgodoses. Man kan till exempel utan samtycke samla in uppgifter om arbetsprestationen för att leda eller övervaka arbetet. Samtycke behövs inte heller när det finns föreskrifter om behandlingen av personuppgifter någon annanstans i lagstiftningen. Arbetstagarens personuppgifter ska emellertid även i fortsättningen i första hand samlas in från arbetstagaren själv.

Samtycke krävs fortfarande till exempel när arbetstagarens personuppgifter samlas in någon annanstans än av arbetstagaren själv för rekrytering. Kravet på att det ska vara nödvändigt begränsar dessutom även i fortsättningen insamlingen av uppgifter, både med och utan samtycke. Arbetsgivaren får behandla endast de personuppgifter som är direkt nödvändiga med tanke på arbetstagarens anställning.


De gällande bestämmelserna är oklara i förhållande till EU-lagstiftningen

Bestämmelserna om samtycke är oklara i förhållande till kraven i dataskyddsförordningen. Det samtycke som ligger till grund för behandlingen av personuppgifter ska vara frivilligt. Arbetstagare har emellertid i allmänhet inte möjlighet att genuint överväga att ge sitt samtycke när arbetsgivaren under anställningsförhållandet samlar in uppgifter till exempel för att följa upp och bedöma arbetsprestationen. Den insamling av personuppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter kan inte heller vara beroende av arbetstagarens samtycke.

De nuvarande bestämmelserna är oklara i fråga om när man behöver arbetstagarens samtycke till att dennes kontaktuppgifter samlas in. Oklarheterna har också att göra med tillämpningen av bestämmelserna tillsammans med dataskyddsförordningen. Avsikten med ändringen är att minska de problem som uppstått i tillämpningen av lagstiftningen. 

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. 

Ytterligare information:
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 4207
 

 

Tillbaka till toppen