Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår en lagändring som möjliggör att lämnandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden kan koncentreras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 14.01
Nyhet
Dörr till en arbets- och näringsbyrå

Arbets- och näringsministeriet har utrett möjligheten att koncentrera arbets- och näringsbyråernas uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa, vilket främjar enhetliga behandlingstider och beslutspraxis. Regeringen föreslår att statsrådet genom förordning ska kunna föreskriva om behandlingen av arbetskraftspolitiska utlåtanden inom verksamhetsområdet för fler än en arbets- och näringsbyrå.

Regeringen lämnade den 22 april 2021 en proposition till riksdagen med förslag till lagändring som träder i kraft den 1 oktober 2021. De uppgifter som centraliseras gäller arbetskraftspolitiska utlåtanden som arbets- och näringsbyråerna ger om förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner. Statsrådet ska ha möjlighet att genom en separat förordning besluta vilka utlåtandeuppgifter som ska koncentreras. Samtidigt föreskrivs det om den arbets- och näringsbyrå som sköter de uppgifter som ska centraliseras.

I nuläget avgör varje arbets- och näringsbyrå inom sitt verksamhetsområde om en arbetssökande har rätt till utkomstskydd för arbetslösa och ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om detta till FPA eller arbetslöshetskassan. Efter centraliseringen har arbetssökande likadana möjligheter som förut att besöka arbets- och näringsbyråernas kundservice.

Ytterligare information:

Eeva Vartio, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 082

Tillbaka till toppen