Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringens proposition om konfliktmineraler förbättrar anskaffningskedjornas transparens och främjar ansvarsfull anskaffning

Arbets- och näringsministeriet
29.10.2020 14.10
Pressmeddelande

Den 29 oktober 2020 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa. Ett syfte med regeringspropositionen är att förbättra anskaffningskedjornas transparens.

Konfliktmineraler är tenn, tantal och volfram och malmer av dessa metaller samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden. Mineralerna används i stor utsträckning bland annat i telefoner, datorer, kameror, flygplan, medicintekniska produkter och smycken.

Det finns många utvecklingsmöjligheter i anslutning till dessa konfliktmineraler och produktion av dem men också problem. Det finns områden där inkomsterna från dessa mineraler används till exempel i våldsamma konflikter eller människorättskränkningar.

Som ett sätt att minska problemen inrättades ett system för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i Europeiska unionen. Det fastställer skyldigheter för sådana importörer som importerar konfliktmineraler. Systemet innebär nya skyldigheter för företag som importerar mineraler. Genom ansvarsfull företagsverksamhet kan man stödja en kanalisering av naturresurserna till utveckling av områdena i fråga.

Genom regeringens proposition ska Finlands system för konfliktmineraler ändras så att det uppfyller Europeiska unionens krav.

I enlighet med regeringens proposition är Säkerhets- och kemikalieverket den behöriga myndigheten i Finland.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:
Tuula Manelius, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4909

Tillbaka till toppen