Hoppa till innehåll

Remissbehandling inleds: Arbets- och näringsbyråernas uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa koncentreras för att handläggningstiderna ska kunna harmoniseras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2021 9.17
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet ordnar en remissbehandling om lagändringar som ger en möjlighet att koncentrera vissa av arbets- och näringsbyråernas uppgifter till ett och samma ställe. De uppgifter som ska centraliseras gäller utkomstskyddet för arbetslösa och avbrytande av sysselsättningsfrämjande service. Målet är att bidra till enhetliga beslutsrutiner och jämna ut arbets- och näringsbyråernas arbetsmängd.

I nuläget avgör varje arbets- och näringsbyrå inom sitt verksamhetsområde om en arbetssökande har rätt till utkomstskydd för arbetslösa och ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om detta till FPA eller arbetslöshetskassan. Vidare beslutar varje arbets- och näringsbyrå inom sitt verksamhetsområde om avbrytande av sysselsättningsfrämjande service.

Efter centraliseringen har arbetssökande likadana möjligheter som förut att besöka arbets- och näringsbyråernas kundservice. De kan alltså även i fortsättningen uträtta sina ärenden på den egna arbets- och näringsbyrån.

Krävande uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa ska koncentreras till Nylands arbets- och näringsbyrå

Enligt arbets- och näringsministeriet förslag ska uppgifterna koncentreras till Nylands arbets- och näringsbyrå. Den enhet som centraliseras ska arbeta multilokalt, det vill säga personalen kan fortsätta arbeta på de orter där de nuvarande arbets- och näringsbyråerna finns.

Remisstiden pågår fram till den 26 februari 2021

Propositionen som gäller centralisering av arbets- och näringsbyråernas uppgifter är på remiss fram till den 26 februari 2021. Enligt planerna ska regeringens proposition lämnas till riksdagen i mars 2021 så att ändringen ska kunna börja gälla den 1 september 2021. 

Ytterligare information:

Eeva Vartio, regeringssekreterare, tfn 0295 047082

Tillbaka till toppen