Hoppa till innehåll

Remissbehandlingen av ändringarna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2021 11.13
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet önskar få utlåtanden om förslagen till ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. I propositionen föreslås att lagens bestämmelser om insamling av personuppgifter ska ändras. Arbetsgivarens rätt att samla personuppgifter om arbetstagarna utan arbetstagarnas samtycke ska utökas.

Enligt ändringsförslaget ska det bli möjligt för arbetsgivaren att under anställningsförhållandet samla personuppgifter om arbetstagaren utan arbetstagarens samtycke för att leda och övervaka arbetet och för att uppfylla arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter. Enligt den gällande lagen är det möjligt att samla personuppgifter utan samtycke enbart i situationer som anges separat i lagen eller om en myndighet ger arbetsgivaren uppgifterna för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Avsikten med ändringen är att samordna bestämmelserna på ett bättre sätt med dataskyddsförord-ningen och med arbetslivets behov och praxis. De gällande bestämmelserna har orsakat oklarheter i fråga om när man behöver arbetstagarens samtycke till att dennes kontaktuppgifter samlas in. Avsikten med ändringsförslaget är att minska de problem som uppstått i tillämpningen av lagstiftningen.

Ändringarna har beretts i en inofficiell trepartsarbetsgrupp. Bakgrunden till beredningen är riksdagens uttalande där riksdagen förutsatte att behoven av ändringar ska utredas. 

Remisstiden är 12.7–6.9.2021 

Mer information:
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4207
 

Tillbaka till toppen