Hyppää sisältöön

Lausuntokierros työelämän tietosuojalain muutoksista alkaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.7.2021 11.13
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja muutosehdotuksesta yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin (ns. työelämän tietosuojalaki). Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työelämän tietosuojalain työntekijän henkilötietojen keräämistä koskevaa sääntelyä. Työnantajan oikeutta kerätä työntekijän henkilötietoja ilman tämän suostumusta laajennettaisiin.

Työntekijän henkilötietojen kerääminen työn johtamista ja valvontaa ja työnantajan lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista varten olisi muutosehdotuksen mukaan työsuhteen aikana mahdollista ilman työntekijän suostumusta. Voimassa olevan lain mukaan tietojen kerääminen ilman suostumusta on mahdollista vain laissa erikseen säädetyissä tilanteissa tai jos viranomainen luovuttaa työnantajalle tietoja lakisääteisen tehtävän suorittamista varten.

Muutoksella pyritään yhteensovittamaan sääntely paremmin tietosuoja-asetuksen ja työelämän tarpeiden ja käytäntöjen kanssa. Voimassa oleva sääntely on aiheuttanut epäselvyyksiä sen suhteen, milloin työntekijän henkilötietojen kerääminen edellyttää työntekijän suostumuksen hankkimista. Muutosehdotuksella pyritään vähentämään lainsäädännön soveltamisessa ilmenneitä ongelmia.


Muutoksia on valmisteltu kolmikantaisessa epävirallisessa työryhmässä. Valmistelun taustalla on eduskunnan lausuma, jossa edellytettiin lain muutostarpeiden selvittämistä. 


Lausuntoaika on 12.7.–6.9.2021 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, TEM, p. 029 506 4207
 

 
Sivun alkuun