Hoppa till innehåll
Media

En oberoende forskargrupp ska utvärdera metoder för att höja sysselsättningsgraden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2019 16.00 | Publicerad på svenska 20.11.2019 kl. 15.36
Pressmeddelande

Arbetsminister Timo Harakka har tillsatt en oberoende forskargrupp. Ordförande för forskargruppen är Markus Jäntti, professor i ekonomi vid Stockholms universitet.

Forskargruppen har i uppgift att lägga fram forskningsbaserade metoder och lösningar för att höja sysselsättningen till 75 procent. I sina framställningar ska forskargruppen beakta åtgärdernas sysselsättningseffekter, kostnadseffekter och effekter på balansen i de offentliga finanserna.

– En hög sysselsättningsgrad är en central förutsättning för en välfärdsstat, och i många grupper är vår sysselsättningsgrad klart lägre än hos de övriga nordiska länderna, säger professor Markus Jäntti.

– Om det vore lätt att höja sysselsättningsgraden, skulle det redan ha gjorts. Just därför är det viktigt att i ljuset av forskningsdata diskutera åtgärder som eventuellt påverkar sysselsättningen. Uppdraget är utmanande men lämpar sig väl för en oberoende forskargrupp, fortsätter professor Jäntti.

Forskargruppens mandatperiod varar lika länge som regeringsperioden, men arbetsminister Harakka förväntar sig få de första förslagen av forskargruppen före budgetförhandlingarna våren 2020.

– Att höja sysselsättningsgraden mot 75 % och däröver förutsätter kraftfullt utnyttjande av forskningsdata. Jag är glad över att forskarsamfundet tagit emot utmaningen att lägga fram metoder för detta, säger arbetsminister Harakka.

Forskargruppens sammansättning: 

Markus Jäntti, ordförande, professor, Stockholms universitet

Henna Busk, ekonom, Pellervon taloustutkimus PTT

Anu Järvensivu, universitetslektor, Jyväskylä universitet

Antti Kauhanen, forskningsdirektör, Näringslivets forskningsinstitut

Merja Kauhanen, forskningskoordinator, Löntagarnas forskningsinstitut

Hanna Pesola, specialforskare, Statens ekonomiska forskningscentral

Anna Pärnänen, specialforskare, Statistikcentralen

Riikka Shemeikka, direktör, Stiftelsen för Rehabilitering

Pekka Stenholm, biträdande professor, Åbo universitet

Ytterligare upplysningar:
Ville Kopra, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 826 1358

Tillbaka till toppen