Hoppa till innehåll

Riku Huttunen fortsätter som överdirektör för energiavdelningen åren 2020–2024

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 13.32
Pressmeddelande
Riku Huttunen

Statsrådet utnämnde den 21 november 2019 politices magister Riku Huttunen till överdirektör för arbets- och näringsministeriets energiavdelning för femårsperioden 1.1.2020–31.12.2024. Huttunen fortsätter i tjänsten där han första gången började den 1 januari 2015.

Före sin nuvarande tjänst var Huttunen överdirektör för Energimyndigheten åren 2011–2014. Dessförinnan arbetade han 2005–2011 som handelsråd, specialsakkunnig, industriråd och tf. avdelningschef vid handels- och industriministeriet (fr.o.m. den 1 januari 2008 arbets- och näringsministeriet). Huttunen har även arbetserfarenhet av Finlands EU-representation i Bryssel och Statens ekonomiska forskningscentral.

Sammanlagt 11 personer sökte tjänsten som avdelningschef för arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Energiavdelningen arbetar med energipolitik och bereder klimatpolitiken

Finlands energipolitik har tre grundläggande utgångspunkter: energi, ekonomi och miljö. Detta innebär tryggande av energitillgången och ett konkurrenskraftigt pris samt minskning av växthusgasutsläppen.

Energiavdelningen ansvarar för utvecklande av energimarknaden och försörjningstryggheten och för främjande av den förnybara energin, energitekniken och energieffektiviteten samt för kärnenergifrågorna. Till avdelningens uppgifter hör också verkställigheten av utsläppshandeln samt samordningen av den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Ytterligare upplysningar:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518

Tillbaka till toppen