Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Romerna har lättare att få arbete än tidigare, trots att det fortfarande förekommer diskriminering

Arbets- och näringsministeriet
25.11.2019 10.01 | Publicerad på svenska 26.11.2019 kl. 11.10
Pressmeddelande

Romernas ökade utbildningsnivå och positiva inställning till utbildning har förbättrat deras sysselsättningsläge och ställning på arbetsmarknaden. Företagandet bland romer bedöms också ha ökat. Romerna möter dock fortfarande fördomar och diskriminering. Uppgifterna framgår av en undersökning som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Romernas arbetslöshet är fortfarande högre än bland majoritetsbefolkningen. Typiska faktorer som hindrar och fördröjer sysselsättningen är låg utbildning, liten arbetserfarenhet, kulturella faktorer och diskriminering på arbetsmarknaden. 

Romernas utbildningsvägar är fortfarande ofta mer splittrade än bland den övriga befolkningen. Även om romerna arbetar inom olika branscher, har många av dem uppgifter på utförande nivå. Enligt undersökningen är orsakerna både bristen på banbrytare och rollmodeller samt bristen på kunskap om olika yrken och utbildningsvägar. De romska ungdomarna kan också ha en bristande tilltro till sina egna möjligheter såväl i studierna som i arbetslivet.

Man kan inte få exakta statistiska uppgifter om företagandet bland romer, men antalet företagare beräknas ha ökat något. Intresset för företagande har ökat bland romerna. Det kan bidra till att bryta fördomarna. 

Positiv särbehandling skulle kunna förbättra romernas ställning

Romernas ställning på arbetsmarknaden kan anses vara i ett slags övergångsskede. Man kan påskynda förbättringen av sysselsättningen med hjälp av särskilda åtgärder. Romernas delaktighet och likabehandling på arbetsmarknaden kan främjas bland annat med hjälp av individuella och arbetsplatsspecifika lösningar, personliga möten och genom att påverka det allmänna attitydklimatet. 

Vid behov kan man inom arbets- och näringstjänsterna och andra offentliga tjänster allt öppnare utnyttja så kallad positiv särbehandling när det krävs till exempel för att trygga romernas jämställda och jämlika sysselsättningsmöjligheter. Problemen när det gäller sysselsättningen bland romer kan avhjälpas bland annat genom att stödja målinriktade individuella vägar till arbete eller företagande och genom att ta med företrädare för romerna i planeringen av verksamhetsmodellerna.

Undersökningen om sysselsättningen och företagandet bland romer och om integreringen av romer på arbetsmarknaden, som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet, gjordes av Owal Group Oy i samarbete med specialsakkunnig Mertsi Ärling. Syftet med undersökningen var att utreda romernas ställning och deltagande på arbetsmarknaden, identifiera sysselsättningsfrämjande och sysselsättningshindrande faktorer samt att ta fram synpunkter på fungerande och kostnadseffektiva sysselsättningsfrämjande tjänster, verksamhetsmodeller och god praxis. Undersökningen är en del av genomförandet av Finlands politiska program avseende romer (ROMPO) 2018–2022.

Ytterligare information:
Ahti Avikainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 980
Laura Jauhola, manager, Owal Group Oy, tfn 050 443 1841

Tillbaka till toppen