Hyppää sisältöön

Romanit työllistyvät aiempaa paremmin, vaikka syrjintää on edelleen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2019 10.01
Tiedote

Romanien koulutustason nousu ja koulutusmyönteisyys on parantanut heidän työllistymistään ja asemaansa työmarkkinoilla. Myös yrittäjyyden arvioidaan lisääntyneen. Romanit kohtaavat kuitenkin yhä ennakkoluuloja ja syrjintää. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä selvityksestä.

Romanien työttömyys on yhä korkeammalla tasolla kuin pääväestön keskuudessa. Tyypillisiä työllistymistä estäviä ja hidastavia tekijöitä ovat matala koulutus, vähäinen työkokemus, kulttuuriset tekijät ja syrjintä työmarkkinoilla.

Romanien koulutuspolut ovat usein yhä muuta väestöä rikkonaisempia. Vaikka romaneja työskentelee eri aloilta, heitä on paljon suorittavan tason tehtävissä. Selvityksen mukaan syitä ovat sekä uranuurtajien ja roolimallien että tiedon puute erilaisista ammateista ja koulutuspoluista. Romaninuorilta saattaa myös puuttua luottamus omiin mahdollisuuksiin niin opiskeluissa kuin työelämässäkin.

Tarkkoja tilastotietoja romaniyrittäjistä ei ole mahdollista saada, mutta yrittäjyyden arvioidaan lisääntyneen jonkin verran. Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on lisääntynyt romanien keskuudessa. Sitä pidetään myös mahdollisuutena murtaa ennakkoluuloja.

Positiivinen erityiskohtelu voisi parantaa romanien asemaa

Romanien aseman työmarkkinoilla voidaan nähdä olevan eräänlaisessa siirtymävaiheessa. Työllisyyden paranemista voitaisiin nopeuttaa erityistoimenpitein. Romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla voidaan edistää muun muassa yksilöllisten ja työpaikkakohtaisten ratkaisujen avulla, henkilökohtaisilla kohtaamisilla ja vaikuttamalla yleiseen asenneilmapiiriin.

Tarvittaessa TE-palveluissa ja muissa julkisissa palveluissa voitaisiin entistä avoimemmin hyödyntää niin sanottua positiivista erityiskohtelua, kun se on tarpeellista esimerkiksi romanien tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten työllisyysmahdollisuuksien turvaamiseksi. Romanien työllistymisen haasteisiin voidaan etsiä ratkaisuja muun muassa tukemalla tavoitteellisia yksilöllisiä polkuja työhön tai yrittäjyyteen ja ottamalla romanien edustajia mukaan toimintamallien suunnitteluun.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen Romanien työllisyys, yrittäjyys ja työmarkkinoille integroituminen teki Owal Group Oy yhteistyössä erityisasiantuntija Mertsi Ärlingin kanssa. Selvityksen tavoitteena oli selvittää romanien asemaa ja osallistumista työmarkkinoilla, tunnistaa työllistymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä tuottaa näkemyksiä toimivista ja kustannustehokkaista työllistymistä tukevista palveluista, toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä. Selvitys on osa Suomen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) 2018–2022 toteutusta.

Lisätiedot
erityisasiantuntija Ahti Avikainen, TEM, puh. 0295 047 980
manager Laura Jauhola, Owal Group Oy, puh. 050 443 1841

 
Sivun alkuun